Sekmadienis Gruodžio 17, 2017  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27] 
Globalizacija
Turinys: Įvadas. Globalizacijos apibūdinimas. Kultūrinė globalizacija. Ekonominė globalizacija. Šalies politikos globalizacija. Technologinė globalizacija. Globalizacijos pasekmės. Išvados. Informacijos šaltiniai.> Šiuolaikiniame pasaulyje stebimi ryškėjantys globalizacijos procesai, turintys daug pavidalų: kultūrinė, ekonominė, technologinė, politinė globalizacija. Kad šiuos pavidalus suvoktume ir tinkamai pritaikytume, mes turime panaudoti globalizaciją taip, kad ji būtų naudinga visoms šalims, visiems žmonėms, ir galėtume gauti rezultatą .....(APIMTIS 7 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 70, 23/04/2007, Mokamas
Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika
Nėra didelių nesutarimų, kad globalizacija yra fundamentalus procesas, keičiantis pasaulio politikos, ekonomikos ir visuomenių struktūrą. Kita vertus, šio žodžio vartojimas tebelieka iki galo neaiškus, ir dažnai "globalizacija" yra veikiau klišė, negu griežtai apibrėžtas terminas. Pradėtas vartoti penktojo dešimtmečio viduryje1, žodis "globalizacija" naudojamas apibrėžti įvairiausius informacijos, ekonomikos ir kitus procesus, turint galvoje didejančią ūkių ir visuomenių integraciją bei intensyvėjančius savitarpio ryšius....(APIMITIS 7 PSL)
referatas, Ekonomika, 9.00 (1), 36, 11/11/2005, Mokamas
Gyventojų pajamų mokestis(GPM)
Pajamų mokesčio subjektas –tai asmuo, kuris gauna pajamų.Pajamų mokesčio objektas – šiuo mokesčiu apmokestinamos tiek Respublikos gyventojų, tiek juridinių asmens teisių neturinčių įmonių pajamos, gautos iš įvairių šaltinių.Mokestinis laikotarpis – metams pasibaigus iki gegužės 1 dienos. Gyventojų pajamų mokestis gali būti imamas tiesiogiai. GPM yra nustatomas tik pateikus GPM deklaraciją. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai būna procentiniai ir fiksuoto dydžio. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai yra 15% ir 33%.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 46, 26/12/2005, Mokamas
H.N. Kesono taisyklių taikymas Lietuvos rinkoje
Investuok pinigus į tai, ką išmanai. Pinigai yra toks dalykas su kuriais reikia mokėti elgtis, kad jie neštų pelną. Lietuvoje žmonės turėdami laisvų pinigų, kuriuos galėtų sėkmingai investuoti, pasijaučia visažiniais. Šis mąstymas ir priveda prie didelių nuostolių. Investavus pinigus į tai, ką išmanai, nebereikia daug papildomų pastangų perprantant veiksmus, kurie neštų pelną..... (APIMTIS 2 PSL)
analizė, Ekonomika, 0.00 (0), 15, 6/03/2007, Mokamas
Holistinis marketingas.
1. Užduotis. Pateikti 4-5 autorių apibrėžimus, kas yra holistinis marketingas. Atlikti palyginamąją analizę ir pateikti savo nuomonę (apibrėžimą). 2 Užduotis. Pateikti 2-3 autorių schemas, kokios yra holistinio marketingo sudedamosios dalys (dimensijos). Išanalizavę, pateikite savo schemą ir ją detaliai aprašykite. 3 Užduotis. Pateikti bent 5 autorių požiūrius į marketingo specialisto sąvoką. Atlikti palyginamąją analizę ir pateikti savo nuomonę (apibrėžimą). 4 Užduotis. Pateikti bent 3 autorių marketingo specialisto kompetencijų klasifikacijas. Jų pagrindu sudaryti savo klasifikaciją ir ją detaliai aprašyti. 5 Užduotis. Kokios marketingo specialisto kompetencijos labiausiai reikalingos šiandien ( 2008 - 2009 m. finansinės krizės akivaizdoje):
10 psl.
namų darbas, Ekonomika, 0.00 (0), 7, 6/10/2010, Mokamas
IĮ "Pasaga" verslo planas
Santrauka. Trumpa firmos veiklos charakteristika. Verslo aprašymas. Verslo idėja ir įmonės aprašymas. Dabartinė situacija rinkoje ir šakos plėtros tendencijos. Verslo tikslai. Marketingo planas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinka. Politinė teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikro aplinka. Pašarai. Marketingo tikslas. Konkurencinė analizė. Paslaugos. Kainų politika. Rėmimas . Organizacinis planas. Nuosavybės forma. Patalpos ir įranga. Organizacinė valdymo struktūra. Funkcijų pasiskirstymas. Organizacinė valdymo struktūra. Personalas. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Firmos silpnosios vietos ir veiksniai. Alternatyvios strategijos. Finansai. Literatūra. (Darbo uždaviniai: • Įvertinus riziką ir atlikus skaičiavimus pagrįsti arba paneigti verslo idėją; • Pateikti informaciją visuomenei; • Panaudoti savo turimas žinias ir jų įgyti dar daugiau. 1.1.Trumpa firmos veiklos charakteristika. IĮ "Pasaga" planuojama įsteigti 2008 metų sausio mėnesį. Įmonė teiks žirgyno bei aktyvaus poilsio paslaugas. Prognozuojamas didžiausiais įmonės pelnas šiltaisiais metų mėnesiais, t.y. 5, 6, 7, 8, 9, 10. )
30 psl.
Verslo planas, Ekonomika, 0.00 (0), 118, 8/12/2008, Mokamas
Ieškomi specialistai MSM projektams įgyvendinti
Įmonė MSM " Mąstyk su mumis" kuria profesionalią jaunų , perspektyvių , energingų savo srities žinovų ir specialistų komandą, numatytiems globaliems projektams įgyvendinti. Pagal įmonės planą šiuo metu įgyvendinamas projektas " Lietuviai parodykim Europai ką mes mokam ir ką galim" Jei esi savimi pasitikintis ir laikai, jog tavo kompetencija atitinka nurodytoms specialistų grupėms, tai kurk savo svajones pasilikdamas Lietuvoje, o ne svetimoje šalyje, prisijungdamas prie mūsų MSM komandos bendraminčių.
tekstas, Ekonomika, 0.00 (0), 38, 21/02/2005, Nemokama
Ilgalaikio turto rūšys ir jo apskaita
Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įkainojimas ir apskaita. Nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai ir jų apskaita. Remonto apskaita. Netekimas ir perleidimas. Išvados. Naudota literatūra.
23 psl.
kursinis, Ekonomika, 0.00 (0), 21, 17/11/2010, Mokamas
Imonės Kompas verslo planas
APIBENDRINIMAS. VERSLO APRAŠYMAS. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Įmonė. Sumanymo uždaviniai. Sumanymo unikalumas. MARKETINGAS. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Rinkos segmentavimas ir tikslinių rinkų parinkimas. GAMYBA. Gamybos vykdymo vieta. Gamybos poreikiai. Tiekimo ir transportavimo veiksniai. Darbuotojų samdymo galimybės. Paslaugų kaštų prognozė. VALDYMAS. Valdymo grupės sudėtis. Organizacinė įmonės struktūra. Juridinė sandara ir sutartys. KRITINĖ RIZIKA. Numatomos problemos ir kliūtys. FINANSAI. Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas. Pardavimo ir išlaidų prognozė. Prognozuojama metinė pelno ataskaita. Gamybos nenuostolingumo lūžio taško analizė. (Šiame darbe parengėme įmonės " KOMPAS" verslo planą. Čia pasirinkome tam tikrą rinką ir išnagrinėjome ją. Pagal išanalizuotus duomenis parengėme įmonės kūrimo ir valdymo strategiją, vidinę ir išorinę aplinką bei kitus veiksnius, kurie gali lemti įmonės sėkmę ar nesėkmę rinkoje. Įmonės veiklos sritis – mažmeninė kompiuterinės technikos ir programinės įrangos kompiuteriams prekyba. Pasirinkome prekių tekėjus, kurie pristatys mums prekes pardavimui.)
17 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 67, 16/01/2008, Mokamas
Imonių finansinė analizė
Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinių rodiklių grupavimas. Pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Finansinių rodiklių skaičiavimo pavyzdys. Išvados. Naudota literatūra. (APIMTIS 12 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 27, 4/10/2007, Mokamas
Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų veiklos problemos
Įvadas. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų samprata. Individualių įmonių ir ūkinių bendrijų veiklos problemos. Išvados. Literatūros šaltinių sąrašas.
17 psl.
kursinis, Ekonomika, 5.00 (1), 2098, 22/03/2004, Mokamas
Individualios įmonės Šernė verslo planas
Turinys. Reziumė. Įmonės veiklos charakteristika. Rinka ir konkurentai. Marketingo planas. Finansinis planas. Išvados. (Šis dokumentas yra IĮ "ŠERNĖS" verslo planas. Minėtoji šiltnamių įmonė yra įsikūrusi Kaune. Verslo plano tikslai dvejopi. Remiantis dabartinės padėties Lietuvos rinkoje apžvalga, taip pat bendrosios sodo centrų rinkos įvertinimu, buvo sudaryti techninis, finansinis planas, visa tai yra pateikta šioje ataskaitoje.)
10 psl.
referatas, Ekonomika, 7.00 (4), 2885, 14/06/2004, Mokamas
Individualios įmonės charakteristika
Pirkimo planavimas. Pirkimo vykdymas. Sandėliavimas. Prekių priėmimas. Prekių sandėliavimas. Atsargų kontrolė. Realizavimas. Pasiruošimas pardavimui. Konsultacijos ir pardavimas. Atsiskaitymas už pardavimą. Rėmimas. Reklama ir pardavimo skatinimas. Prekių asortimentas. Prekybinio asortimento sudėtis įmonėje. (APIMTIS 22PSL)
referatas, Ekonomika, 6.40 (5), 3190, 22/03/2004, Mokamas
Individualios įmonės Lietuvoje
Individualių įmonių samprata. Individualių įmonių steigimo organizavimas. Individualių įmonių veiklos problemos smulkaus ir vidutinio verslo būklė. Individualių įmonių savininkų nuosavybės apskaita. Individualių įmonių mokesčiai. Individualių įmonių finansinės problemos. Rinka ir pardavimai. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 11PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 89, 13/04/2005, Mokamas
Infliacija
Įvadas. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos įvertinimas. Infliacija Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
10 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 88, 26/02/2006, Mokamas
Infliacijos kitimas Lietuvoje
Turinys. Įvadas. Infliacija. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Infliacija Lietuvoje. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. Infliacijos tempai Lietuvoje 1992-2005m. Infliacija Lietuvoje 2000-2005m. mėnesiais.
11 psl.
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 84, 3/08/2007, Mokamas
Integruotos komunikacijos samprata ir taikymo galimybės
Turinys: • ĮVADAS • KODĖL INTEGRUOTA KOMUNIKACIJA ? • KOMUNIKACIJOS VADYBA • ORGANIZACIJOS / PROJEKTŲ VADYBA • MARKETINGO KOMUNIKACIJA • RYŠIAI SU VISUOMENE • PAGRINDINIAI INTEGRUOTOS KOMUNIKACIJOS ĮGYVENDINIMO BŪDAI • GALIMYBĖS IR STRATEGIJOS • ATVEJO ANALIZĖS TEORIJA IR METODAI (Rebel; 1997) • LITERATŪROS SĄRAŠAS>> Kodėl integruota komunikacija? Komunikacijos vadyba. Organizacijos / projektų vadyba. Marketingo komunikacija. Ryšiai su visuomene. Pagrindiniai integruotos komunikacijos įgyvendinimo būdai. Galimybės ir strategijos. Atvejo analizės teorija ir metodai....(APIMTIS 14 PSL)
referatas, Ekonomika, 0.00 (0), 1355, 22/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]