Ketvirtadienis Vasario 22, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
Saugomų teritorijų reglamentavimas
Turinys. Įvadas. Teisės aktai, reglamentuojantys saugomu teritorijų apsaugą. Saugomų teritorijų įstatymo keitimo poreikis. Saugomų teritorijų pakeitimo projektas. Saugomų teritorijų pakeitimo projektas. Išvados. Literatūra.
10 psl.
namų darbas, Teisė, 3.00 (1), 5, 18/11/2011, Mokamas
Savo asmenybės veiklos motyvacijos analizė.
Įvadas. Asmenybės veiklos motyvacija. Asmenybės aktyvumo šaltiniai. Faktoriai įtakojantys motyvaciją. Pagrindinės elgesio motyvacijos teorijos. Turinio teorijos. A. Masluo poreikių hierarchija. F.Hercbergo motyvacijos teorija. Proceso teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. Savianalizė. Išvados. / Uždaviniai: 1) išsiaiškinti, kas yra asmenybės veiklos motyvacija; 2) paaiškinti, kas gali būti asmenybės aktyvumo šaltiniais; 3) skirti ir analizuoti asmenybės aktyvumo šaltinius; 4) išsiaiškinti, kokie faktoriai įtakoja motyvaciją; 5) pateikti pagrindines elgesio motyvacijos teorijas; 6) analizuoti savo asmeninės veiklos motyvaciją; 7) įvertinti šio darbo asmeninį reikšmingumą./ (APIMTIS 20 PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 152, 24/03/2007, Mokamas
Senovės teisė
Senovės teisės konspektai.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 1002, 23/03/2004, Mokamas
Sentencijos
Sentencijos
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 703, 29/03/2004, Mokamas
Socialinio aprūpinimo teisė
Socialinio aprūpinimo teisės konspektai.
konspektas, Teisė, 6.00 (1), 847, 29/03/2004, Mokamas
Specialisto ir eksperto dalyvavimas pirmosios instancijos teisme
Nagrinėjamas šių subjektų statusas pagal nauja BPK ir kitus įstatymus. Įstatymai lyginami su užsienio valstybių kodeksais. Eksperto statusas. Eksperto dalyvavimas teismo posėdyje. Eksperto išvada. Eksperto išvados vertinimas. Užsienio valstybių įstatymai (lyginamoji analizė). Specialisto statusas. Specialisto dalyvavimas teisme. Specialisto išvados pateikimas. Darbe nagrinėjamos specialisto ir eksperto, specialių žinių sąvokos, reikalavimai ekspertui ir specialistui, jų dalyvavimo teismo posėdžiuose tvarka. Remiamasi naujuoju BPK, Teismo ekspertizės įstatymu, Estijos, Rusijos, Vokietijos ir Prancūzijos BPK. Be to, naudotasi G. Juodkaitės-Granskienės, P. Pošiūno, T. V. Averjanovos J. K. Orlovo ir kitų mokslininkų darbais.
Magistrinis, Teisė, 0.00 (0), 119, 14/07/2005, Nemokama
Statyba
Šiais laikais turbūt kiekvinas norėtume turėti nuosavą didžiulį ir puikiai įrengtą namą. Tačiau tam reikalingi ne tik dideli pinigai, bet čia labai svarbus įvairių įstatymų žinojimas. Statybos darbai gali būti atlikti remiantis ir įvairiom statybos taisyklėm, kad ,žinoma, tas namas nesugriūtų, ir reikia taip pat žinoti statybos įstatymą, kuris nustato Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų statinių esminius reikalavimus, šių statinių tyrimo, projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto, atidavimo naudoti, naudojimo ir nugriovimo tvarką, juridinių ir fizinių asmenų, dalyvaujančių statybos procese, santykius ir valstybės valdžios institucijų veiklos principus šioje srityje. (APIMTIS 6PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 710, 7/04/2004, Nemokama
Sutartys
TURINYS> Įvadas. Sutarčių turinys. Sutarčių vykdymas. Priedas .Nuorodos. Literatūra.>> Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. (APIMTIS 6PSL)
konspektas, Teisė, 3.25 (4), 2468, 7/04/2004, Nemokama
Sutartys ir jų rūšys
TURINYS: Įvadas. Dovanojimo sutartis. Paskolos sutartis. Panaudos sutartis. Jundtinė veikla (partnerystė). Lizingo sutartis. Literatūra.>> Sutartis reiškia susitarimą. Sutartis yar dviejų ar daugiau asmenų susitarimas tam tikru klausimu. Tai yra teisėti veiksmai, kuriais įstatymo reikalaujama tvarka ir forma išreiškiamas susitarimas dėl civilinių teisių ir pareigų sukūrimo, pakeitimo ar panaikinimo. Būtina sutarčių sąlyga, kad abi šalys laisva valia siektų teisių ir pareigų atsiradimo ir pasibaigimo. Buhalterijos darbuotojai dažnai tampa ne tik įmonės sudarytų sutarčių vykdytojais, bet ir jų pagrindu parengti atitinkamus pirminius apskaitos dokumentus. Nedidelės įmonės buhalteris dažnai atlieka ir juristo pareigas.... (APIMTIS 9 PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 47, 19/03/2007, Mokamas
Tardymo versijų samprata
Nusikaltimų tyrimas - tai objektyvios tiesos nustatymo pažinimo procesas, kuriame svarbu ne tik konstatuoti faktus, bet ir juos išanalizuoti, įvertinti, nustatyti jų tarpusavio sąsajas, priklausomumą. Todėl šis procesas negali vykti be dialektinės logikos taikymo, įstatymų sekimo ir loginio mąstymo formų.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 322, 29/03/2004, Mokamas
Tarnybinių nuobaudų ir materialinės atsakomybės taikymo procesas
1. Tarnybinė atsakomybė viešojo ir vidinio administravimo srityse. Tarnybinės atsakomybės taikymo principai. 2. Tarnybinių nuobaudų skyrimo proceso stadijos. Subjektai, turintys teisę atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą. 3. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams valstybės tarnautojams ypatumai.
18 psl.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 689, 29/03/2004, Mokamas
Tarpatautinės teisės špera
Tarptautinės viešosios teisės klausimai.
špargalkė, Teisė, 0.00 (0), 1152, 23/03/2004, Mokamas
Tarptautinė privatinė teisė
Feodalizmo politinė-teisinė sistema pasižymėjo griežtu teritorializmu, asmuo buvo tampriai susijęs su žeme. Senjoro teisė reguliavo asmenų, turto teisinį statusą. Buvo taikomi du principai: a) lex rei sitae turto buvimo vietos įstatymai b) lex domicillii asmens gyvenamosios vietos įstatymai.
konspektas, Teisė, 5.00 (1), 817, 12/05/2004, Mokamas
Tarptautinė teisė
Tarptautinės teisės paskaitos.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 1558, 23/03/2004, Mokamas
Tarptautinė teisė renesanso laikotarpiu
Įvadas. Renesansas ir jo įtaka tarptautinei teisei ir politinei sistemai. Ispaniškoji era. Prancūziškoji era. Laikotarpis tarp Vetsfalijos taikos ir Vienos Kongreso. Lietuvos tarptautinė teisė renesanso laikotarpiu. Išvados. Naudota literatūra. (APIMTIS 9 PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 425, 8/09/2004, Mokamas
Tarptautinės teisės subjektai
Įžanga. Tarptautinės teisės subjektas: sąvoka ir bendra charakteristika. Valstybė kaip tarptautinės teisės subjektas. Tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės subjektai. Įmonės kaip tarptautinės teisės subjektai. Tarpnacionalinės korporacijos. Fiziniai asmenys kaip tarptautinės teisės subjektai. Literatūros sąrašas.
9 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 5, 7/09/2011, Mokamas
Tarptautinės viešosios teisės klausimai
Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Valstybės sienos sąvoka. Valstybės sienos režimas. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Tarptautinės teisės sistema. JTO tarptautinis teismas: kompetencija ir struktūra. Pagrindinių tarptautinės teisės principų samprata ir sistema. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Valstybių bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais civilinės aviacijos srityje. Valstybės - pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Diplomatinis personalas.Diplomatų akreditacija. Kt.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 1351, 23/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]