Šeštadienis Vasario 17, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10] 
Pasakotojo pozicija Balio sruogos romane ,,Dievų miškas"
Įvadas. Žmogus koncentracijos lageryje. Pasakotojo pozicija. Pasakojimo būdas. Ironijos vaidmuo. Išvados. Naudota literatūra.
8 psl.
referatas, Literatūra, 0.00 (0), 18, 25/01/2010, Mokamas
Pasaulis be knygų – pasaulis be ateities.
Svarbiausias dalykas, kurio ieškome yra gyvenimo prasme ir tikslas dėl kurio mes egzistuojame. Geriausias kelias yra skaityti ir knygoje rasti visus atsakymus. Tuomet laviname vaizduote, pasineriame i nerealiausias situacijas, ieškome sprendimu ir randame savo gyvenimą. Kartais būna, kad skaitydamas bet kokią pasirinktą knygą stebiesi, kad skaitai būtent savo gyvenimą, tarsi kažkas jį būtų stebėjęs iš šalies. (Samprotavimo tipo rašinys, tema: pasaulis be knygų – pasaulis be ateities..)
1 psl.
rašinys, Literatūra, 0.00 (0), 87, 19/04/2009, Mokamas
Policininkai televizijoje
Recenzija - Policininkai televizijoje. >>Dauguma pažįstamų draugų, tiek senų, tiek jaunų, o ypač merginos žiūri muilo operas, nes joms labai patinka. Jei galvotume perkeltine prasme serialai merginoms yra tarsi pasakos, sekamos suaugusių žmonių. Kur yra geruolių ir blogulių, daug gražių akimirkų bei įsivaizduotinų vaizdų. Be to, visi žinome, kad gėris turi visados laimėti prieš blogį....(APIMTIS 1 PSL)
interpretacijos, Literatūra, 0.00 (0), 9, 19/03/2007, Mokamas
Povilas Pečeliūnas
POVILAS PEČELIŪNAS - disidentas, poetas, pedagogas, politinis veikėjas. 1978-1980 metais Povilas Pečeliūnas buvo aktyvus pogrindžio spaudos bendradarbis: talkino Lietuvos "Katalikų Bažnyčios kronikai", prisidėjo prie žurnalo "Perspektyvos" išleidimo. Tačiau didžiausias indėlis į pogrindžio spaudą buvo jo leistas ir redaguotas žurnalas "Alma Mater". (Biografija, orientuota į pogrindžio spaudą.)
3 psl.
namų darbas, Literatūra, 0.00 (0), 1, 23/05/2009, Mokamas
Radzevičiaus kūryba ir novelės
Radzevičiaus novelistika – tai skausmingas "balsas iš tylos". Novelė "Naktį…" (rinkinys "Link Debesijos") galbūt tiksliausiai parodo sovietinį laikotarpį – dvasinių sutemų metą. Svarbiausia tema – motinos skausmas naktimis laukiant palaidūno sūnaus. Šis niūraus charakterio personažas gimęs tamsiu laiku, ir toks jo likimas, suluošinto žmogaus egzistencija tamsoje. Jis tarytum nekaltas dėl savo būdo, jis tiesiog įmestas į absurdiška pasaulį, kuriame viešpatauja žmogui priešiškos jėgos. Naktis šiame kūrinyje – mirties ir chaoso jėgų metafora. (APIMTIS 1 PSL)
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 22, 1/12/2007, Mokamas
Remarkas - Juodasis Obeliskas
"Saulė plieskia antkapių firmos "Georgas krolis ir sūnūs” kontoroje. 1923 balandis ir biznis klesti.” O biznis tas labai jau delikatus, nors "pavasaris mūsų nenuskriaudė, mes pardavinėjame į kairę ir į dešinę, ir dėl to baigiame nusigyventi”. Taip prasideda romanas "Juodasis Obeliskas” (1956m.), kurį daugelis kritikų laiko geriausiu "prarastojo vokiečio” Remarko kūriniu.
3 psl.
analizė, Literatūra, 0.00 (0), 26, 6/04/2008, Mokamas
Renesanso savitumas ir reikšmė
Viena reikšmingiausių kultūros ir meno epochų Vakarų civilizacijoje buvo Renesansas. Galbūt jis buvo reikšmingas dėl to, kad didelis dėmesys skiriamas klasikiniam mokslui, menui bei vertybėms. Taip pat tai buvo kultūros ir mokslo pažangos amžius, kadangi atsirado spauda, popierius, tyrinėjami nauji žemynai, astronomijoje Ptolemėjaus sistemą pakeitė Koperniko.... (APIMTIS 1 PSL)
namų darbas, Literatūra, 0.00 (0), 9, 9/11/2007, Mokamas
Romantinė ironija A. Jonyno ir H. Radausko poezijoje
Įvadas. Henrikas Radauskas. Biografija. Kūryba. Antanas Jonynas. Biografija. Kūryba. Romantizmo bruožai, romantikų požiūris į kūrybą. Ironija. Romantinė ironija. Romantinė ironija H. Radausko eilėraščiuose. Eilėraščiai iš rinkinio "Fontanas". "Statula". "Panelei, kurios nėra". "Orchidėjos ugny". "Senmergė". Eilėraščiai iš rinkinio "Strėlė danguje". "Kelionė į pragarą". "Krautuvėlės pardavėja". Iš eilėraščių rinkinio "Žiemos daina". "Monologai". "Saulėlydis". Iš eilėraščių rinkinio "Žaibai ir vėjai". "Karšta diena". Antanas Jonynas. "Jaunystė mano nuotaka". "Jaunystė praeina". "Galbūt , ne meilė". "Kaip vandens lelija". "Laukinukė". "Mylimai ". H. Radausko ir A. Jonyno eilėraščių lyginamoji analizė. (APIMTIS 22 PSL)
kursinis, Literatūra, 9.00 (1), 71, 17/11/2005, Mokamas
S. Nėries eilėraščio "Prie didelio kelio" intrepretacija
S. Nėris – XX a. Poetė, lyrikė, neoromantikė. Jos eilėraščiams būdingas dainiškumas, eilėraštis artimas liaudies dainai. Poetės kūryboje svarbus romantizmo įtvirtintas lyrinis išsisakymas. Eilėraščiai grindžiami pasikartojimais, gamtos ir žmogaus paralelėmis. S. Nėris parašė šešis eilėraščių rinkinius. Mano interpretuojamas eilėraštis – "Prie didelio kelio" , kuris yra iš rinkinio , kurio pavadinimas yra toks pat, kaip ir eilėraštis. Eilėraščio lyrinis subjektas " mes" stovi prie didelio kelio. Epitetas "dideli" padeda apibrėžti kelio dydį, galima įsivaizduoti, kaip atrodo tas kelias, prie kurio stovi lyrinis subjektas "mes". Eilėraščio pradžioje atrodo, lyg eilėraščio kalbantysis nori iš karto pasakyti, kad bus kalbama, aprėpiama kelių žmonių patirtis, pasakojama apie kelių žmonių gyvenimus stovint prie didelio kelio.
1 psl.
interpretacijos, Literatūra, 0.00 (0), 39, 8/09/2008, Mokamas
S. Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija
S. Nėris – XXa. pirmosiso pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie būties trapumą, dramatiškai pasakojama apie žmogų karo metais; nelieka jaunystės naivumo, svajonių, meilės ar idealų paieškos. Eilėraščių rinkiniu ,,Prie didelio kelio” poetė išreiškė savo paskutinę valią: grįžti į Lietuvą, į žmonių širdis. Todėl rinkinyje vyrauja išėjimo – grįžimo motyvas, sielvartingi nuo gimtinės atplėšto žmogaus išgyvenimai... (APIMTIS 3 PSL)
analizė, Literatūra, 8.20 (5), 773, 10/05/2004, Mokamas
S. Nėris "Skrenda neganda juoda"
Salomėja Nėris yra-romantinės pasaulėjautos kūrėja, supratusi šio meno žavesį parašė keletą eilėraščių. Eilėraštis "Skrenda neganda juoda" yra iš ciklo, skirto Čiurlionio paveikslams įamžinti. Eilėraščio kompoziciją sudaro trys ketureilės, dvi trieilės strofos ir keturios pavienės eilutės. Erdvė atvira, nes veiksmo vieta tiksliai nenurodyta. Lyrikos "perlo‘ laikas neatskleistas....(APIMTIS 1 PSL)
interpretacijos, Literatūra, 0.00 (0), 82, 5/12/2007, Mokamas
S.Nėris. "Prie didelio kelio"
S.Nėris – romantinės pasaulėjautos poetė priklausiusi neoromantikų kartai. Poetė buvo jautri asmenybė, todėl jos kūryba atskleidžia vidinio ir išorinio pasaulio nesutarimus. Poezija dažnai vadinama išpažintine,dainiškąją, intymiąją, nes jos lyrinis "aš" yra eilėraščio centre. Svarbiausi eilėraščių rinkiniai: "Anksti rytą", "Diemedžiu žydėsiu", "Prie didelio kelio". Analizuojamas eilėraštis paimtas iš testamentinio eilėraščių rinkinio
1 psl.
interpretacijos, Literatūra, 0.00 (0), 8, 3/11/2009, Mokamas
Sakinio interpretacija iš Šatrijos Ragana "Sename dvare"
Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltų rožių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą... <...>Šatrijos Raganos sakinyje įbrėžta dvasios vyksmo linija. Vyksmo, ne įvykio. Lėta, tarsi šalutinio veiksmo pradžia: "Raudoniems saulėlydžiams begęstant..." Lyg tęsiamas veiksmas: ilgi, keliaskiemeniai žodžiai, visų kirčiuotas antrasis skiemuo, ir atrodo, kad priešdėlio be (begęstant) funkcija yra žodžio pailginimas, tvirtagalio, tęsiamo antrojo skiemenis sustiprinimas.
1 psl.
interpretacijos, Literatūra, 0.00 (0), 21, 9/03/2010, Mokamas
Salomėja Nėris. Visuomeninė veikla ir kūryba 1940-1941metais
Salomėja Nėris.Visuomeninė veikla ir kūryba 1940-1941metais. Apie poetes S. Nėries kūrybą ir visuomeninę veiklą II-jo pasaulinio karo metu.Panaudota 11-tokų surengtoje popietėje "Salomėja Nėris". Įvertinimų nebuvo. Praverstų nagrinėjant Nėries kūrybą, biografiją. (APIMTIS 1 PSL)
straipsnis, Literatūra, 1.00 (2), 280, 20/11/2006, Nemokama
Simonas Stanevičius
Biografija. Jurgis Plioteris – Simono Stanevičiaus rėmėjas. Arklys ir meška. "Šlovė žemaičių". Kitos S. Stanevičiaus pasakėčios. (APIMTIS 6 PSL)
namų darbas, Literatūra, 0.00 (0), 11, 10/12/2006, Mokamas
Skerdžiaus paveikslas V.Krėvės poemoje "Skerdžius"
V.Krėvė – lietuvių literatūros klasikas. Krėvė rašė apsakymus, apysakas, dramas ir kitų žanrų kūrinius. Apsakyme "Skerdžius" jis atskleidžia senąjį Lietuvos kaimą ir jo gyvenimą. Autorius kūrinyje aprašo įdomų, ypač gamtą mylintį senolį. Lapinas – pagrindinis šio kūrinio veikėjas. Lapinas- Skerdžius, gano gyvulius, nes myli juos ir gamtą, jam patinka jo darbas..... (APIMTIS 1PSL)
rašinys, Literatūra, 0.00 (0), 152, 26/11/2006, Mokamas
Skerdziuje - parodomas žmogaus ryšis su gamta
V.Krevė - lietuvių literatūros klasikas. Meniniu požiūriu vertingiausi apsakymai "Skerdžius", "Bedievis”, "Antanuko rytas", "Silkės”, "Bobulės vargai", "Galvažudys”. Labiausiai V.Krėvė vertino žmogaus pasaulio vienybės suvokimą, artumą gamtai. Jo apsakyme "Skerdžius" visas veiksmas vyksta Pagirių sodžiuje. Seniausias kaimo žmogus skerdžius Lapinas ir yra pagrindinis apsakymo herojus.Visame kūrinyje jis yra lyginamas su Grainio liepa.
1 psl.
rašinys, Literatūra, 10.00 (1), 68, 2/12/2006, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]