Antradienis Sausio 23, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31] 
Gamta ir žmugus
Gamyklos ir automobiliai į atmosferą kiekvienais metais išmeta tūkstančius tonų dulkių ir teršalų. Seniausi miškai tokie, kaip Amazonės džiunglės išstovėję ilgus šimtmečius, dėl žmogaus poreikių dingsta nuo žemės paviršiaus taip, lyg jų net nebūtų buvę. Kasmet tonos chemkalų, teršalų, šiukšlių ir netgi naftos išpilama į vandens telkinius. Žmogus iš gamtos vis daugiau reikalauja, be gailesčio eikvoja jos išteklius. Kaip viso to pasėkmė vis mažėja mūsų planetą saugantis ozono sluoksnis, žemei gresia globalinis atšilimas, žmonės miestuose kenčia nuo smogo, žūsta gyvūnai, klesti brakonieriavimas, kas metai vis daugiau floros ir faunos rūšių tenka įrašyti į Raudonąją knygą..
rašinys, Lietuvių kalba, 1.00 (3), 227, 7/06/2005, Mokamas
Gamtos vaizdavimas poemoje "Anykščių šilelis"
Romantinė poema "Anykščių šilelis" yra klasikinis lietuvių poezijos kūrinys. Poemoje atkurta miško istorija, kaip jis keitėsi, nyko, vėl atžėlė. Baranauskas poemoje pavaizdavo gerai pažįstamą gimtojo krašto gamtą. Anykščių šilelis - tai gražus miškas. Anykščių šilelyje galima buvo regėti nuostabiausius vaizdus. Nuo mažiausių augaliukų iki didžiausių medžių, kuriuos poetas aprašo labai vaizdingai.
1 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 25, 17/12/2009, Mokamas
Geriausia draugė
Aš turiu draugę Gerda. Ji man išties gera draugė, todėl ją ir aprašysiu. Jai trylika metų, nors ji eina į aštuntą klasę. Ji už mane aukštesnė, šviesių ilgų plaukų su kirpčiukais. Jos veidas šiek tiek strazdanotas, bet man tai patinka. Ji išsiskiria šviesiais plaukais, bet labiausiai savo pūstomis, putliomis lūpomis.
1 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 2, 6/03/2013, Mokamas
Gertrūda
Moterų tragizmas Viljamo Šekspyro "Hamlete" Karalienė Gertrūda I. Kas yra karalienė Gertrūda dramoje? II. Kaip keičiasi Gertrūdos nuotaika plėtojantis dramai? 1) Kaip Karalienė gedi savo vyro? 2) Ar Gertrūda jaudinasi dėl sūnaus beprotystės? 3) Kaip karalienė reaguoja į Klaudijui mestus kaltinimus? 4) Ar Gertrūdai krenta į širdį Hamleto priekaištai? 5) Ką jaučia karalienė supratusi Klaudijaus niekšybę? III. Karalienės mirtis. Kokia ji? Tauri ar niekinga? IV. Kokio tipo moteris Gertrūda yra gyvenime?
analizė, Lietuvių kalba, 10.00 (1), 863, 15/01/2006, Nemokama
Getė
Getės istorija.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 1098, 4/04/2004, Mokamas
Gimtoji kalba
Kas yra kalba? Tai žmonių būdas bendrauti, perteikti savo mintis ar jausmus. Šiais laikais yra daugybė būdų išmokti ne tik gimtąją, bet ir kitas kalbas. Dėja, jaunuoliai, kurie yra skatinami mokytis kuo daugiau užsienio kalbų, taip susitelkė į šį tikslą, jog pamiršo, kad gimtoji, mūsų atveju – lietuvių, kalba vis dėlto yra svarbiausia.
1 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 1, 24/11/2014, Mokamas
Gyvenimas tai stebuklas.
Ar Jūs tikite stebuklais? Sakoma, kad tik bepročiai patikėtų, jog šiame pasaulyje dar egzistuoja tokie dalykai. Apmaudu, jog žmonės pamiršo, kas yra tikras stebuklas. Norite sužinoti paslaptį? Ogi pats gyvenimas yra stebuklas! (APIMTIS 1 PSL)
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 24, 1/11/2007, Mokamas
Gyvenimo samprata Metuose
Skaitydami Kristijono Donelaičio Metus, pastebime, kad nemažą kūrinio dalį sudaro Lauro, Selmo ir šaltyšiaus Pričkaus pamokančios bei patariančios kalbos, kuriose, be abejonės, regime paties autoriaus poziciją.
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 1047, 4/04/2004, Mokamas
Gyvuoja tautos islaikydamos ir vartodamos savo kalba. Mykalojus Daukša
Ar yra pasaulyje kalba, švenčianti savo gimtadienį? Tikriausiai ne. O kalbos mirties diena kartais būna labai aiški – kalba miršta su paskutiniu jos vartotoju. Bet ar tikrai? Ar kalba nėra mirusi, jei ją moka tik vienas vartotojas – juk jis neturi su kuo ta kalba šnekėtis... Tokią kalbą tikriausiai būtų galima laikyti ištikta komos. Ji – dar nemirusi, bet jau ir nebe gyva. Kultūra gali gyvuoti ir jos kalbai mirus. Ar prūsai būtų galėję išsiversti be savo kalbos? Deja, šiuo atveju kalba buvo paskutinė prūsų jungtis.
1 psl.
interpretacijos, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 3, 14/12/2008, Mokamas
H. Radauskas
H. Radauskas ypač orginalus ir indvidualus poetas, netelpantis jokiame XX a. lietuvių poezijos raidos laikotarpyje. Be to, jo kūryboje tėra vos keli tiesioginiai atgarsiai tų tragiškų įvykių, užgriuvusių Lietuvą per keletą paskutinių dešimtmečių, poetas panašus į tą neįvardintą esybę, kuri jo eilėraštyje "Trys eilutės" kuria savo eiles žmonėms juokiantis, prekiaujant, pranašams klykaujant apie pražūtį....(APIMTIS 4 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 2354, 7/04/2004, Mokamas
H. Radausko eilėraštis "Lietus"
Lietus" iš tų eilėraščių, kurie išlieka dėl vienos tobulos eilutės. Kartą išgirsta ji įstringa atmintyje, tampa priežodžiu, ilgam išlaikančiu netikėto pasaulio pamatymo džiaugsmą. Tai tikras poetinis atradimas, grynuolis, gimęs iš betarpiško, įprastų vaizdų nesudrumsto pasaulio regėjimo. Visas likęs eilėraštis tarsi pirmųjų eilučių komentaras, jas pratęsiantis, išryškinantis...
1 psl.
analizė, Lietuvių kalba, 5.00 (1), 1048, 4/04/2004, Mokamas
Hamletas - gyvenimo tiesos ieškotojas
Anglas Viljamas Šekspyras- didžiausias visų laikų dramaturgas. Jo kūryba priklauso renesanso epochai, kuri atsispindi tragedijoje ,,Hamletas’’. Tai laikotarpis, kai humanistai, kurie aukštino žmogų, ėmė nebetikėti jo tobulumu ir viso pasaulio grožiu. Taip pakito ir Hamleto įsitikinimai, tačiau šis žmogus bando susidoroti su blogiu pasaulyje, surasti kelią į teisybę.
1 psl.
rašinys, Lietuvių kalba, 1.00 (1), 841, 13/12/2009, Mokamas
Hamleto analizė
Ryškiausias ir svarbiausias tragedijos asmuo yra Hamletas. Tai asmuo, kurio dvasią jauste nujauti, bet negali tiksliai formuluoti. Silpniausia yra jo valia. O kas stipresnis: jausmas ar protas, negali pasakyti. Hamletas pirmiausia jausmo žmogus. Jo jausmas yra dvejopas: pažįstąs ir realizuojąs. Pažįstąs - sakome dėl to, kad jausmu, intuicija jis betarpiškai nujaučia naujas tiesas: nujaučia, kad Klaudijus yra kaltas dėl tėvo mirties; Polonijų nužudęs, nujaučia savo pražūtį. Jo jausmas yra reaguojąs; dėl kiekvieno dalyko Hamletas stipriai jaudinasi. Jeigu ką jis padaro, tai padaro momento jausmų įtakoje, impulso pagautas.
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 187, 29/11/2005, Mokamas
Henrikas Radauskas – "Menų alkoholikas”
1910 metų balandžio 23 dieną Krokuvoje Bernardo ir Amalijos Radauskų šeimoje gimė du berniukai - Henrikas ir Bruno. Nors jie buvo dvyniai, Bruno šeimoje laikytas vyresniu. Jis padėdavo fiziniuose darbuose, o Henrikui juose nesisekė. Jis nuolatos krutinėje jautė žnaibymus, žaisdamas greitai uždusdavo, o šaltas vanduo sukeldavo jam pykinimą. Todėl berniuko santykiai su tėvais buvo šalti. Tai galėjo įtakoti jo šaltą, dažnai netaktišką, kartais piktoką būdą. Tarpusavio santykius dar labiau komplikavo tėvų sprendimas "jaunesnįjį” sūnų perkelti į mokytojų seminariją. (APIMTIS 6PSL)
referatas, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 29, 21/02/2004, Mokamas
Henriko Radausko eilėraščio "Tvanki naktis" analizė ir interpretacija
Henrikas Radauskas- vienas žymiausių lietuvių poetų kūryboje perteikusių estetinį modernizmą. Jo poezija išsiskiria spalvų ir vaizdų aspektais, atskirais gamtos motyvais bei garsų įvairove. Vėlesnėje H. Radausko kūryboje atskleidžiama ir niūresnės nuotaikos, spalvos tampa nebe tokios ryškios, toks yra eilėraštis "Tvanki naktis" iš poeto eilėraščių rinkinio "Žiemos daina". Eilėraščio pavadinimas sudarytas iš epiteto "tvanki" (naktis), kuris parodo paros laiką (naktis), spalvą (tamsi), tvanki, tai karšta, dusinanti atmosfera. Kūrinys pradedamas gėlių įvaizdžiu, kurios keičia formą be priežasties, jos "neatpažįsta savęs"...
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 84, 7/04/2006, Mokamas
Henriko Radausko eilėraščio Mergaitė pajūry interpretacija
Henriko Radausko eilėraščio Mergaitė pajūry interpretacija. Henrikas Radauskas – lietuviško eilėraščio meistras. Poetas gamtoje, aplinkoje, buityje ieško grožio, estetinių emocijų, meninės prassmės. Grožis tampa aukščiausia vertybe, o meno kūryba – vienintele gyvenimo prasme. Radausko eilėraštis "Mergaitė pajūry” sudarytas iš dviejų posmų, kurių kiekvienas yra tarsi padalintas pusiau. Vaizdas primena impresionisto paveikslą, kuriame svarbiausias įspūdis. Šis eilėraštis "Mergaitė pajūry” tarsi paveikslų ciklas, kuriame vaizduojami du fragmentai – tai pirmas ir antras posmeliai...(APIMTIS 1 PSL)
rašinys, Lietuvių kalba, 6.17 (6), 3212, 4/04/2004, Nemokama
Herkus Mantas
J.Grušo dramos veikalai pagal tematines, problemines, ir žanrines ypatybes gali būti skirstomi į tragikomedijas ir istorines tragedijas. ,,Herkus Mantas istorinė tragedija.
analizė, Lietuvių kalba, 0.00 (0), 336, 24/04/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]