Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje
Įvairių teisinių sistemų suartinimas jau šimtmetį realizuojamas vienokiomis ar kitokiomis formomis. Pagrindinės kryptys, kuriomis tai bandoma atlikti yra: 1.Tarptautinės teisės progresyvus vystymas 2.Nacionalinės teisės evoliucija atitinkanti pirmąją kryptį 3.Palyginamasis teisinių sistemų tyrimas, kaip būdas rasti bendrus pagrindus ir pašalinti skirtumus.
referatas, Teisė, 5.00 (1), 546, 14/11/2004, Mokamas
Tautinės mažumos, fiktyvus gyvenimas visuomenėje
Turinys. Įvadas. Kas yra tautinė mažuma? Sąsaja su istorija. Lietuvoje esančių tautinių mažumų adaptacija į visuomenės gyvenimą, jų veiklą reglamentuojantys dokumentai. Tautinių mažumų gimtosios kalbos vartojimas ir veikla siekiant išlaikyti tautiškumą. Rusai. Lenkai. Gudai (baltarusiai). Išvados. Priedai. Naudota literatūra ir šaltiniai.
18 psl.
referatas, Teisė, 5.00 (2), 32, 5/12/2005, Mokamas
Teisė į darbą
Teisės pagrindų referatas.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 1476, 23/03/2004, Mokamas
Teisėkūros procesas Lietuvos parlamente
Teisėkūros samprata, pagrindiniai jos principai. Konstitucija, Konstitucinio Teismo vaidmuo ir teisėkūra. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Seimo narių įstatymų iniciatyvos teisė. Vyriausybės galimybės teisėkūros procese. Prezidento galios teisėkūros procese. Piliečių galios įtakoti įstatymų leidybą. Teisėkūros stadijos ir projekto svarstymas skubos tvarka. Projekto pateikimas. Svarstymas pagrindiniame komitete. Svarstymas ir priėmimas Seimo plenariniame posėdyje. Įstatymo projekto svarstymas skubos ir ypatingos skubos tvarka. Lietuvos teisėkūros problemos po Nepriklausomybės atkūrimo. Išeitys, perspektyvos.
13 psl.
referatas, Teisė, 0.00 (0), 46, 19/10/2005, Mokamas
Teisės šaltinio sąvoka
Teisės šaltinio sąvoka, rūšys bei reikšmė anglosaksų bei romanų germanų teisinėse sistemose.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 1016, 23/03/2004, Mokamas
Teisės špera
Teisės požymiai. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo objektas. Teisės pažeidimo subjektas. Teisės pažeidimų subjektyvioji pusė. Teisės pažeidimo objektyvioji pusė. Teisės šakos. Seimo funkcijos. Prezidento funkcijos. Vyriausybės funkcijos. Savivaldybės funkcijos. Priskirtosios arba ribotai savarankiškos. Valstybės arba perduotos savivaldybėms. Mero funkcijos. Konstitucinis teismas nagrinėja.
1 psl.
špargalkė, Teisė, 10.00 (2), 1788, 23/04/2004, Mokamas
Teisės filosofija
Teisės filosofijos konspektai. Prediktyvistinės austino koncepcijos kritika.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 613, 29/03/2004, Mokamas
Teisės informatika
Teisės informatikos konspektai.
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 982, 23/03/2004, Mokamas
Teisės konspektas
Teises teorijos pagrindai, Kas yra teisė, Teisės sistema, Koreliacija –tarpusavio santykiavimas, ryšiai arba priklausomybė.,Teisės institutas, Konstitucinės teisės samprata, Konstitucinės teisės reguliavimo objektas, Konstitucinės teisės reguliavimo metodas, konst. teisės vieta nacionalinėse teisės sitemose, jos santykis su tarptautine teise, Konst. teisės normų samprata, Konst. teisės normos struktūra, Konst. teisės normų rūšys, KT institutai, KT principai, Konstitucinės teisės šaltiniai. Samprata ir t.t...
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 49, 15/11/2005, Mokamas
Teisės normos ir jų rūšys
Įvadas. Teisės norma. Teisės normos paskirtis. Vidinės teisės normos struktūra. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisės normų rūšys. Išvados. Naudota literatūra. (APIMTIS 11 PSL)
referatas, Teisė, 0.00 (0), 1349, 7/04/2004, Mokamas
Teisės pagrindai
Kas yra teisė?Teisės norma. TEISĖS NORMOS STRUKTŪRA.Hipoteze. Dispozicija. Sankcija. Sankcijos gali buti .TEISĖS MOKSLŲ STRUKTŪRA.Teoriniai teisės mokslai. Teisės šakos. Praktiniai taikomieji. Teisės šaltinių rūšys. TEISINĖS VALSTYBĖS POŽYMIAI. Įstatymo viršenybė.Įstatymų normos gali būti. Dispozityvios teisės normo.Valdžių padalijimas.Teismų rūšys. ASMENINĖS TEISĖS IR LAISVĖS. SOCIALINĖS- EKONOMINĖS TEISĖS. POLITINĖS TEISĖS IR LAISVĖS. TEISĖS PAŽEIDIMO SUDĖTIS, STRUKTŪRA. TEISĖS PAŽEIDIMŲ SUDĖTIS. TEISĖS REALIZAVIMAS...
špargalkė, Teisė, 0.00 (0), 112, 2/04/2005, Mokamas
Teisės sąvoka ir šaltiniai. Norminiai aktai.
Teisės sąvoka ir šaltiniai. Norminiai aktai.
konspektas, Teisė, 1.00 (1), 2188, 23/03/2004, Mokamas
Teisės socialinė paskirtis ir funkcijos
Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados ir literatūros sąrašas. Įvade išdėstomas temos aktualumas, tikslas, darbo objektas, uždaviniai ir metodai. Pirmoje dalyje aprašoma Teisė – žmogaus socialumo pasekmė. Antroje dalyje - Socialinė teisės paskirtis: Teisės socialinio veikimo mechanizmas, Socialinio-teisinio poveikio priemonės, Teisės socialinio veikimo stadijos. Trečioje dalyje - Teisės funkcijos. Išvadose pateikiamos temos galutinės išvados, svarbiausi temos aspektai. Darbo apimtis - 15 lapų.
kursinis, Teisė, 1.00 (1), 93, 16/12/2005, Mokamas
Teisės sociologija
1. TS samprata. 2. Teisinių reiškinių samprata. Teisinių reiškinių klasifikacija 3. Teisinių ir socialinių neteisinių reiškinių skirties (teisiškumo) samprata. 4. TS ryšiai su kitais mokslais. 5. TS minties raida nuo antikos iki viduramžių. 6. TS minties raida viduramžiais ir naujaisiais laikais. 8. T soc. kaip mokslo atsiradimas XX a. 9. TS raida Lietuvoje. 10. Teisės sociologinio tyrimo paradigmos ir metodologiniai principai. 12. Socialinių faktų stebėjimo metodai. IR DAUG KITU (APIMTIS 90 PSL)
konspektas, Teisė, 0.00 (0), 812, 23/03/2004, Mokamas
Teisės sociologija
TS- tai bendros sociologijos sritis nagrinėjanti teisinių atsiradimą , struktūrą,dinamiką ir vaidmenį visuomenėje. Teisė yra visuomeninis reiškinys todėl aktualizuoti šį visuomeninį reiškinį atsiribojant nuo politinių ,ekonominių bei kt. aspektų neįmanoma. Čia ir slypi teisės analizės problema. Taip galima suprasti teisės prigimtį, reikalinga ne tik teisės doktrinos ir institutų sistemos, bet ir socialinės aplinkos, kurioje teisiniai institutai egzistuoja ne tik teoriniai, bet ir empyrinė analizė. Kaip rašo Kudriavcevas �be visapusiškos socialinių teisinių problemų analizės sunku atskleisti svarbius teisinės sistemos uždavinius ir perspektyvą, jos vaidmenį tobulinti efektyviai visuomeninius santykius�. (APIMTIS 3 PSL)
špargalkė, Teisė, 8.00 (1), 660, 30/11/2004, Mokamas
Teisės sociologijos pagrindai
Teisės sociologija ir jos objektas. Svarbiausios sociologijos žinios. Teisės sociologijos raidos bruožai. Šiuolaikinės teisės sociologijos teorijos. Teisės sociologijos metodai ir funkcijos. (APIMTIS 100PSL)
konspektas, Teisė, 5.00 (1), 1031, 25/04/2004, Mokamas
Teisės teorija
Teisės samprata. Valstybės samprata. Teisės ir valstybės sąveika. Valstybės atsiradimo raida. Teisės atsiradimo sąlygos. Valstybės funkcijos. Valstybės formos. Valdymo formos. Valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Konstitucinio teismo(kt) vieta valdžios sistemoje. Advokatūra – advokatūros įstatymas. Notariatas. Teisės aktai. Įstatymai. Poįstatyminiai teisės aktai. Teisės norma. Materialinės normos. Tarptautinės teisės samprata. Privatinė teisė. Teisės šakos. Baudžiamosios teisės samprata. Administracinės teisės samprata. Konstitucinės teisės samprata. Ekologinės teisės samprata. Darbo teisės samprata. Šeimos teisės samprata. Civilinės teisė. Komercinė teisė. Pilietybės sąvoka. Teisės šaltiniai. Juridinio asmens sąvoka. Finansų teisės samprata. Žemės teisės samprata. Civilinis reiškinys. Teismų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys. Civilinio proceso dalyviai. Nusikaltimo sudėtis. Lr konstitucija. Baudžiamojo kodekso komentavimas. Baudžiamojo proceso kodekso komentavimas. Civilinio proceso kodekso komentavimas. Darbo kodeksas. Teisės problemos. Kriminologijos mokslas. Rinkimų sistema.
49 psl.
konspektas, Teisė, 1.00 (2), 3302, 23/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]