Sekmadienis Vasario 25, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4] 
Aerozolių dispersiškumo tyrimas
Darbo tikslas : Susipažinti su aerozolių skaitikliu. Išmatuoti patalpos ore esančių dalelių dispersiškumą. Užduotis. Teorija. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Rezultatai. Literatūra. (APIMTIS 1 PSL.)
laboratorinis, Aplinka, 0.00 (0), 360, 29/03/2004, Mokamas
Alternatyvieji energijos šaltiniai
Turinys: Įvadas. Lietuvos nacionalinė saulės programa. Atsinaujinanti ir alternatyvioji energija. Saulės energija. Vėjo energija. Hidroenergija. Vandenilio technologijos. Atsinaujinančių energetinių šaltinių moksliniai tyrimai. Atsinaujinančių energetinių šaltinių įrenginių gamyba. Vėjo mikroelektrinių įrengimas. Saulės kolektorių gamyba. Fotoelektrinių modulių gamyba. Išvados. Literatūros sąrašas.
18 psl.
referatas, Aplinka, 9.00 (1), 127, 9/02/2006, Mokamas
Aplikos špera 3
Aplinkos apsaugos organizavimas Lietuvoje. Ekologija ir jos uždaviniai. Atmosferos užterštumas. Aplinkos monotoringas. Populiacijos, jų savybės, augimo ypatybės. Ekosistemos, jų struktūra. Energijos ir maisto medžiagų apykaita ekosistemoje. (APIMTIS 2 PSL.)
špargalkė, Aplinka, 0.00 (0), 1187, 5/05/2004, Mokamas
Aplinka ir žmogus
Aplinkos tarša. Aplinka ir visuomenė. Aplinkos taršos šaltiniai. Taršos šaltinių klasifikacija. Savivale gamtoje. Aplinkos apsaugos aspektai. Aplinkos užterštumo veiksniai.Tarptautiniai aplinkos apsauga reguliuojantys nutarimai.
11 psl.
konspektas, Aplinka, 6.17 (6), 622, 13/04/2005, Mokamas
Aplinkos apsauga
Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Nevalstybinės organizacijos. ISPA programa. Minėtinos aplinkos apsaugos dienos. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Pasaulinė žemės diena. Išvados. (APIMTIS 24 PSL.)
referatas, Aplinka, 10.00 (1), 2781, 5/04/2004, Mokamas
Aplinkos apsauga Lietuvoje
Turinys. Įvadas. Aplinkos būklė. Vanduo. Dažniausios jo nešvarumo priežastys. Mokesčiai. Kyoto protokolas. Išvados. Informacijos šaltiniai.
7 psl.
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 72, 2/05/2008, Mokamas
Aplinkos apsaugos organizavimas Kauno mieste
Turinys. Įvadas. Aplinkos apsaugos orgavizavimas Kauno mieste. Atmosferos apsauga. Vandens apsauga. Atliekų tvarkymas. Dirvožemio apsauga. Kraštovaizdžio apsauga. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 7 PSL.)
referatas, Aplinka, 6.40 (5), 983, 5/05/2004, Mokamas
Aplinkos špera
Aplinkos kontrolei naudojami būdai. Antropogeninis poveikis augalijai. Dujiniai ir biocheminiai ciklai. Populiacijų savybės. Ekosistemų produktyvumas. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos.(APIMTIS 2 PSL.)
špargalkė, Aplinka, 0.00 (0), 963, 24/03/2004, Mokamas
Aplinkos špera 2
Planeta. Saulės radiacija. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Organinių medžiagų susidarymas. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasėkmės. Nuotekų valymas. Jonizuojanti spinduliuotė jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo būdai. Kraštovaizdis. Nitratu ir maisto priedų problema. Socialinių ekonominių veiksnių poveikis žmonių sveikatai. Organizmų raidos ypatybės. Gyvųjų organizmų klasifikacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Miškas ir jo reikšmė. Virpesiai. Žmonių populiacija. Maisto ištekliai. Ekologinės krizės. Ekologinis plastiškumas. Globalinė medžiagų apykaita. Atmosfera, jos struktūra. Pesticidų problema. Energija ir gyvoji medžiaga. Ekosistemų energetika. Energetinė ekosistemos klasifikacija. Atmosferos taršos šaltiniai, jų kontrolė bei apsauga. Pagrindiniai oro teršalai. Smogas. Šiltnamio efektas. Kt. ( APIMTIS 4 PSL.)
špargalkė, Aplinka, 1.00 (1), 1956, 24/03/2004, Mokamas
Aplinkos oro užterštumo kenksmingosiomis dujomis ir garais tyrimas
Darbo tikslas: Susipažinti su kenksmingųjų dujų ar garų koncentracijų nustatymo metodais. Nustatyti kenksmingųjų dujų arba garų koncentracijas aplinkos ore, ištirti jų išsisklaidymą aplink išmetimo šaltinį. Susipažinti su kenksmingųjų dujų ar garų leistinomis ribinėmis koncentracijomis gyvenamųjų vietovių aplinkos ore ir oro baseinų apsaugos metodais bei būdais. Darbo priemones. Darbo eiga. Gauti rezultatai. (APIMTIS 5 PSL.)
laboratorinis, Aplinka, 0.00 (0), 1151, 24/03/2004, Mokamas
Aplinkos poveikis sveikatai
Žmogaus sveikatą lemia daugelis veiksnių, tarp jų ir genetinis polinkis, gyvenimo būdas, maistas, socialinė ir ekonominė būklė, galimybė gauti tinkamą sveikatos priežiūrą. Pastovi žmogaus sveikatos ir išlikimo sąlyga priklauso nuo aplinkos išteklių (oro, vandens, maisto, būsto), taip pat ir nuo klimato, socialinių bei ekonominių sąlygų. (APIMTIS 2 PSL.)
rašinys, Aplinka, 0.00 (0), 2300, 29/03/2004, Mokamas
Aplinkos tarša ir žmogaus sveikata
Įvadas. Atmosferos oro taršos poveikis žmogaus sveikatai. Dirvožemio, vandens tarša ir jo įtaka žmogaus sveikatai. Vandens taršos poveikis žmogaus sveikatai. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 10 PSL.)
referatas, Aplinka, 10.00 (1), 2913, 30/05/2004, Mokamas
Aplinkos tarša ir jos tyrimo metodai
Teršalų migracija aplinkoje. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Atmosfera ir jos tarša. Pagrindiniai atmosferos teršalai. Rūgštieji lietūs. Oro taršos sukeliamos globalinės problemos. Vandens (hidrosferos) tarša. Dirvožemio tarša. Teršalų koncentracijos nustatymo metodai. (APIMTIS 13 PSL)
konspektas, Aplinka, 7.67 (6), 2514, 30/11/2004, Mokamas
Aplinkosaugos referatas
Įvadas. Aplinkos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekos. Oro kokybė. Atliekos. Aplinkos apsaugos finansavimo principai. Aplinkos apsaugos valdymas. Organizacinė struktūra. Aplinkos apsaugos teisinis reguliavimas. Organizacijos besirūpinančios aplinkosauga Lietuvoje. Valstybinės organizacijos. Aplinkos ministerija. Nevalstybinės organizacijos. Lietuvos žaliųjų judėjimas. ISPA programa. Minėtinos aplinkos apsaugos dienos. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Pasaulinė žemės diena. Išvados. Literatūros sąrašas. (APIMTIS 23 PSL.)
referatas, Aplinka, 6.50 (4), 2451, 14/06/2004, Mokamas
Atliekos
Statybinių medžiagų atliekos ir ju sudetis. Nepavojingos atliekos. Pavojingu atlieku sudetis pagal rekomenduojama tvarkyma. Degintinos pavojingos atliekos ir ju sudėtis. Fiziniais cheminiais metodais tvarkytinų atlieku sudetis, dinamika. Deponuotinų pavojingų atliekų sudėtis ir ju dinamika. Aplinkos apsaugos departamentas visų atliekų apskaitą pradėjo 1991 metais, paruošus atliekų apskaitos formą ir atliekų klasifikatorių. 1992 metais atliekų apskaitos forma ir atliekų klasifikatorius buvo patikslinti. Atliekų klasifikatorius ir forma parengti remiantis Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų kontrolės medžiaga ir Tarptautiniais atliekų identifikavimo kodais. Nuo 1993 m. pradžios įsigaliojo Aplinkos apsaugos departamento paruošta atliekų pirminės apskaitos tvarka, kuri leis gauti tikslesnius duomenis apie atliekų susidarymą, efektyviau atlikti atliekų tvarkymo įmonėse kontrolės funkcijas. (APIMTIS 8 PSL.)
kita, Aplinka, 5.50 (2), 1176, 12/11/2004, Mokamas
Atmosferos oro teršimas
Pagrindiniai atmosferos taršos šaltiniai Lietuvoje. Pagrindiniai oro teršalai. Pagrindiniai teršimo azoto oksidais šaltiniai. Azoto oksidų įtaka sveikatai. Sieros oksidų poveikis sveikatai. Pagrindiniai taršos sieros oksidais šaltiniai. Pagrindiniai taršos angliavandeniliais šaltiniai. Globalinės oro užterštumo problemos. (APIMTIS 4 PSL.)
konspektas, Aplinka, 7.33 (6), 1434, 12/11/2004, Mokamas
Atominė elektrinė
Dabartinės branduolinės energetikos pranašumai ir trūkumai. Branduolinės energetikos saugumas. Techniniai, ekonominiai, politiniai sprendimai. Lietuvos mokslas Ignalinos AE saugai. Pagrindinės Lietuvos mokslo, dirbančio branduolinės energetikos srityje, institucijos. Tyrimai Ignalinos AE saugai ivertinti ir gerinti. Atlikti darbai pagal Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos užsakymus. Pasiekimai AE per pastaraji 10 metu. (APIMTIS 5 PSL.)
referatas, Aplinka, 0.00 (0), 31, 23/02/2005, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]