Antradienis Vasario 20, 2018  
  TINGIU.LT  
PagrindinisĮkelti savo rašinįSkelbimaiTOPIeškotiKontaktaiPagalbaForumasPrisijungti

  Paieškos rezultatai
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11] 
a-Si:H sluoksnių gamyba karštos vielos metodu
Amorfiniai puslaidininkiai. H - įtaka a-Si savybėms. Dydžiai, apibūdinantys kokybines sluoksnių savybes. A-Si:H sluoksnių gamybos technologijos. Dulkinimo metodas. Cheminio nusodinimo metodai. Rusenantis išlydis. Karštos vielos metodas. A-Si:H formavimo įrenginiai. Išvados.
referatas, Fizika, 0.00 (0), 250, 21/03/2004, Mokamas
Adolfas Jucys
Akademikas ADOLFAS JUCYS - vienas iš daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjų, šiuolaikinės teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje, Vilniaus fizikų teoretikų mokyklos organizatorius ir vadovas. Jo sukurti ir išplėtoti teoriniai metodai plačiai taikomi atomo fizikoje ir gretimose mokslo srityse.Pokariniu laikotarpiu užimdamas atsakingus akademiko-sekretoriaus, Aukštųjų mokyklų valdybos viršininko, įvairių mokslo įstaigų vadovo postus, A. Jucys daug prisidėjo prie mokslo atkūrimo ir suklestėjimo Lietuvoje. Jam rūpėjo bendri kultūros klausimai ir mokslo vystymosi perspektyvos, fizikų kalbos grynumas ir gimtojo krašto istorija. Viskam jis surasdavo laiko ir jėgų, užkrėsdamas ir aplinkinius savo entuziazmu bei kūrybingumu
prezentacija, Fizika, 10.00 (1), 125, 1/06/2006, Nemokama
Archimedo jėga
Archimedo jėga, kūnų plūduriavimas, oreivystė. /Jėga, stumianti kūną iš skysčio arba dujų, vadinama Archimedo jėga. Archimedo jėga lygi svoriui išstumto skysčio, kurio tūris lygus kūno tūriui: Fa=Psk=mgsk.(1) Skysčio masę Mk, kurią išstumia kūnas, galima išreikšti skysčio tankiu gsk. ir panardinto į jį kūno tūriu Vok, kuris lygus išstumto vandens tūriui/..(APIMTIS 1 PSL)
konspektas, Fizika, 1.00 (2), 951, 21/03/2004, Mokamas
Atmosferos tarša
Atmosfera - kas tai? Planetos dujos, specialus Žemės rutulį gaubiantis oro sluoksnis. Žemutinė atmosfera dalijama į troposferą (maždaug iki 10 km aukščio) ir stratosferą (maždaug iki .....Atmosferos užterštumas. Žmogaus ir kitų organizmų gyvybinei veiklai atmosferos oras yra svarbiausias vartojimo produktas. Be maisto žmogus gali ištverti 5 savaites, be vandens – 5 dienas, be oro 5 minutes. Normaliai gyvybinei veiklai reikalingas švarus, be nuodingų priemaišų, kenksmingo.... (APIMTIS 7PSL)
referatas, Fizika, 0.00 (0), 77, 10/12/2005, Mokamas
Atomine energija
Teste yra 22 klausimai ir atsakymai: 1) Elektronų išsilaisvinimas iš medžiagos veikiant šviesai. A fotoefektas. B elektronų dispersija. C fotoelementas D fiksavimas. 2) Organinių junginių susidarymas žaliuose augaluose veikiant šviesai. A fotoefektas B pozityvas. C fotosintezė D negatyvas...... (APIMTIS 2 PSL)
testas, Fizika, 0.00 (0), 6, 6/03/2007, Mokamas
Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru
TIKSLAS: optiniu pirometru išmatuoti įkaitinto kūno temperatūrą ir nustatyti Stefano-Bolcmano konstantą.
laboratorinis, Fizika, 2.00 (1), 427, 24/04/2004, Mokamas
Šiluminio variklio veikimo principas
Šiluminio variklio veikimo principas.
konspektas, Fizika, 0.00 (0), 1053, 21/03/2004, Mokamas
Švieslentės
Įvadas. Šviesos diodai. LED indikatoriai. Švieslentės. Išvados. Naudota literatūra. (Atsiradus naujai didelio ryškumo spalvotų šviesos diodų technologijai, didelių gabaritų video ekranai tapo puikia lauko reklamos priemone. Ši įranga yra puikiai panaudojama reklamai gatvėse, prekybos centruose, stadionuose ir viešuose renginiuose transliuoti.)
3 psl.
referatas, Fizika, 0.00 (0), 13, 11/05/2009, Mokamas
Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme
Darbo užduotis:naudojantis Frenelio biprizme,nustatyti monochromatinės šviesos bangos ilgį. Teorinė dalis. Pagal banginę teoriją regimąją šviesą sudaro elektromagnetinės bangos,kitių ilgis siekia nuo 400nm iki 760nm. Šiuo darbu nustatome šviesos bangos ilgį ore, pasinaudodani jų interferenciją.
3 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 10, 24/10/2010, Mokamas
Šviesos interferencija. Jos pritaikymas
Interferencija. Bangų susitikimas. Frenelio bandymai. Jungo bandymai. Išbandytas Keko interferometras. Interferometras. Interferometrija. Interferencinis filtras. /Dviejų ar kelių koherentinių bangų sudėtis vadinama bangų interferencija. Sinchroniškos (sutapančios laiko atžvilgiu) ir vienodo dažnio bangos vadinamos koherentinėmis, o jas sukeliantys šaltiniai – koherentiniais. Šviesos bangos yra skersinės, taigi jos svyruoja bet kuria, statmena sklidimo krypčiai linkme/...(APIMTIS 4 PSL)
referatas, Fizika, 0.00 (0), 33, 14/05/2007, Mokamas
Įtampos transformatoriai
Relinė apsauga (RA) ir matavimo prietaisai įtampą gauna iš įtampos transformatorių (ĮT). Pagrindiniai ĮT parametrai (4.1 pav.) yra: pirminė nominali įtampa (lygi kontroliuojamojo tinklo nominaliai įtampai), antrinė nominali įtampa , kurios reikšmė dažniausiai priimama lygi arba V. Ryšys tarp šių dvejų reikšmių yra vadinamas nominaliuoju transformacijos koeficientu .
konspektas, Fizika, 0.00 (0), 624, 10/05/2004, Mokamas
Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentės nustatymas
Darbo tikslas: Išnagrinėti Žemės magnetizmą ir išmatuoti Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliąją komponentę. Darbo užduotis: Nustatyti Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliąją komponentę.
2 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 10, 26/05/2009, Mokamas
Žiedo inercijos momento matavimas
TIKSLAS: išmatuoti plokščio ir toroidinio žiedų inercijos momentus harmoninių svyravimų metodu.Matavimų rezultatus palyginti su teoriniais skaičiavimais..(APIMTIS 2 PSL)
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 1003, 21/03/2004, Mokamas
Žiedo inercijos momento matavimas
1) Išveskite pagrindinę sukamojo judėjimo lygtį. 2) Paaiškinkite Heigenso teorema. 3) Kaip apskaičiuojamas materialaus taško ir kieto kūno inercijos momentas? Paaiškinkite inercijos momento fizinę prasmę. 4) Užrašykite fizinės svyruoklės periodo formulę ir paaiškinkite kaip ji panaudojama žiedo inercijos momentui surasti.
3 psl.
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 11, 13/12/2009, Mokamas
Žmogaus akis – kaip optinis prietaisas
Įvadas. Žmogaus akis, jos sandara. Akies sandara. Akis – optinė sistema. Akies ydos, jų korekcija. Trumparegystė. Toliaregystė. Astigmatizmas. Akiniai. Išvados. Literatūra.
9 psl.
referatas, Fizika, 0.00 (0), 8, 19/10/2009, Mokamas
Branduolinės spinduliuotės statistinių dėsningumų tyrimas
Standartinis nuokrypis yra lygus kvadratinei šakniai iš dispersijos: Visi trys minėti parametrai taip yra atsitiktiniai dydžiai, nes skaičiuojami naudojant baigtinį matavimų rezultatų skaičių. Tačiau rezultatų skaičiui augant į begalybę, vidurkis, dispersija ir standartinis nuokrypis artėja prie tam tikros, empirinės, vertės. Matematiškai yra įrodoma, kad, kai matavimų skaičius ir vieno matavimo metu užregistruotų dalelių skaičius yra pakankamai dideli, 99,7% matavimų rezultatų patenka į intervalą Šis teiginys vadinamas "trijų sigma taisykle": beveik visi matavimų rezultatai nuo vidurkio nukrypsta mažiau nei 3σ. Kai matavimo paklaida lygi sumai didelio skaičiaus vienodos eilės nepriklausomų paklaidų, atsitiktinio dydžio skirstinys vadinamas Gauso skirstiniu, ir yra tokio pavidalo:
laboratorinis, Fizika, 0.00 (0), 119, 29/09/2005, Nemokama
Brauno judėjimas
Brauno judėjimas, šilumos kiekis, savitoji šiluma.
konspektas, Fizika, 0.00 (0), 409, 21/03/2004, Mokamas
 [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]