Analizės

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos savybės. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Radijo reklama. Televizijos reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Foto reklama. Šviesos reklama. Seksualu...

Analizė
2010-11-29 07:38:07

Įvadas. Biurokratijos sąvoka. M. Weber požiūris į biurokratiją. M. Weber biurokratijos modelis. M. Weber – biurokratija kaip rocionalumas. Idealus biurokratijos tipas. Poweberinės biurokratijos teorijos. Išvados. Lite...

Analizė, politologija
2010-06-06 11:42:29

Išanalizuotas reklaminis lankstinukas, kur reiktų komunikuoti, kas yra mūsų tiksliniai vartotojai, kaip mums reiktų komunikuoti, lankstinuko dizainas, privalumai ir trūkumai. (Pasirinkau, šį reklaminį lankstinuką kada...

Analizė
2010-03-17 06:08:26

Justinas Marcinkevičius, pradėjęs kurti praėjusio amžiaus VI dešimtmečio viduryje, yra vienas iš lietuvių poezijos tradicijų tęsėjų, poemų ir poetinių dramų kūrėjas. Jo kūrybos temos dažnai susijusios su tautiškumu, p...

Analizė, lietuvių kalba
2010-02-27 05:06:11

Vinco Krėvės apsakyme "Skerdžius" visas veiksmas vyksta Pagirių sodžiuje. Pagrindinis apsakymo herojus–seniausias kaimo gyventojas skerdžius Lapinas. Nors jis žemo ūgio, apžėlęs, žilas, bet vis dar drūtas ir stiprus. ...

Analizė, lietuvių kalba
2010-02-16 12:46:57

Šiame straipsnyje autorės aptariama dailės mokytojo kompetencija kaip paauglių kūrybingumo raidą lemiantis veiksnys. Taip pat nagrinėjamas mokytojų požiūris į paauglių dailės veiklą ir diferencijuotą dailės mokymą. St...

Analizė
2010-02-11 08:40:33

Įvadas. Regionai, regioninė politika. Lietuvos ir Estijos administraciniai vienetai. Lietuvos administraciniai vienetai. Estijos administraciniai vienetai. Lietuvos ir Estijos apibendrinimas. Regionų veikla. Ekonomini...

Analizė, ekonomika
2010-01-29 09:11:19

Pripažinkime, kad dabartis įtakoja praeitį, mes susiduriame su paradoksu. Vis labiau mes suprantame, kad relikvijos pastoviai keičiasi ir iš naujo interpretuojamos, kad nekintamumas tai iliuzija. Praeities gelbėtojai ...

Analizė, istorija
2009-11-15 07:21:51

Vanda Juknaitė– šiuolaikinė lietuvių prozininkė, eseistė, dramaturgė. Jos kūriniuose nagrinėjamas moters gyvenimas, vienatvė, gyvenimo geismas, susipynęs su mirties troškimu. Apysaka "Stiklo šalis" sudaryta iš fragmen...

Analizė, lietuvių kalba
2009-11-01 10:49:31

Vienas žymiausias Lietuvos _ Lenkijos Romantizmo epochos poetų Adomas Mickevičius parašė nemažai garsių kūrinių, kaip "Vėlinės", "Gražina". Šie kūriniai žymi Mickevičiaus romantizmo pradžią Lietuvoje. Poetas, būdamas ...

Analizė, lietuvių kalba
2009-10-12 08:13:06