Filosofija

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Konfucijus – žymus kinų mąstytojas, kurio mokymai darė didelę įtaką kinų, japonų, korėjiečių, vietnamiečių civilizacijoms, kultūroms, filosofijai, visuomenėms. Pirmasis susistemino pagrindines kinų idėjas bei įsitikin...

Analizė, filosofija
2012-02-21 02:22:26

Keinso teorija – tai efektyvios paklausos teorija. Užimtumo lygio ir visuminės paklausos Keinso teorija. Polinkio vartoti ir kaupti Keinso teorija. Santaupų ir investicijų Keinso teorija. Keinso makroekonomika turi so...

Filosofija
2010-10-08 14:40:44

Įžanga. Absurdo savižudybė. Absurdo sienos. Filosofinė savižudybė. Absurdo laisvė. Donžuanizmas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Namų darbas, filosofija
2009-11-13 11:05:48

Įvadas. Gėrio ir savęs pažinimas. Gėrio idėja. Materialinės ir dvasinės vertybės. Vertybių hierarchija. Sąžinės ir moralinės vertybės. Išvados. Literatūra.

Referatas, filosofija
2009-09-15 14:11:11 komentarai (1)

Laisvė yra subjekto galimybė nevaržomai, savo nuožiūra elgtis bei veikti. Bendru požiūriu laisvę galima priskirti gamtos dėsniui,kuris apima visas gyvenimo puses. Mes matome, kad gyvūnai nelaisvėje kenčia. Ir tai liud...

Analizė, filosofija
2009-06-02 05:54:34

Įžanga. Galios modeliai sprendimų priėmime. Elitistiniai ir neoelitistiniai modeliai. Pliuralistinės ir nepliuralistinės koncepcijos. Senasis ir naujasis marksizmas. Korporatizmas. Profesionalizmas. Technokratija. Val...

Referatas, filosofija
2008-11-02 03:32:36

Dažnai mane kankina įvairūs buitiški, kasdieniški klausimai: kuo šiandien apsirengti? Ką čia skanaus suvalgyti? Tačiau niekada iki šiol neišsikėliau sau klausimo: kas aš esu? Dabar suprantu, jog tai svarbiausias klaus...

Rašinys, filosofija
2008-09-28 08:15:01

Įvadas. Filosofijos raidos bruožai. Filosofijos reikšmė mokslui. Metafizikos, kaip filosofijos mokslo šakos, bruožai. Mokslo ir metafizikos santykis. Kaip kito požiūris į metafiziką. Išvados. Literatūra.

Referatas, filosofija
2008-04-23 13:14:10

Dorybės. Dorybės ir malonumai. Dorybės ir laimė. Dorybes ugdo išmintis. Ydos. Verkti ar juoktis iš ydų. Išvados. Literatūros sąrašas.

Referatas, filosofija
2008-02-22 06:11:49

Veiksmas ir judėjimas šv. Tomo Akviniečio filosofijoje. Abejonė Arno Anzenbacherio interpretacija. Erdvinis–diskretiškas ir laikinis–tįsus mąstymo modeliai. Sąvokos actus ir motus lotynų kalboje. Eiga ir atlikimas. Žv...

Referatas, filosofija
2008-02-10 08:57:58