Matematika

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Atsitiktinio įvykio sąvoka yra viena iš pagrindinių tikimybių teorijos sąvokų. Tam tikro eksperimento metu įvyksta arba neįvyksta tam tikri atsitiktiniai įvykiai. Įvykis, kuris visuomet įvyksta vadi–namas būtinuoju įv...

Konspektas, matematika
2012-01-22 10:30:37

Turinys. Ivadas. Kas yra matematika? Matematika šiandien. Matematikos pažinimo modelis. Išvados. Literatūra.

Referatas, matematika
2010-05-20 10:40:16 komentarai (1)

Atvirkštine matrica. Kramerio formules. Apibrėžimas. Apibrėžimas. Atvirkštine kvadratinės matricos A matrica vadinama matrica A1 , tenkinanti lygybes AA1=A1 A=E.

Konspektas, matematika
2009-12-19 03:36:45

Sudėtis. Atimtis. Daugyba. Dalyba. Lygybė. Procentai. Skliaustai. Nelygybės ženklai. Laipsnio rodiklis. Šaknies ženklas. Naudota literatūra.

Referatas, matematika
2009-05-25 07:35:59

Kas tai yra daugiakampis? Daugiakampis. Kas tai yra geometrinė figūra? Daugiakampių erdvinių figūrų atradimas gamtoje. (Daugiakampis – erdvinė figūra turinti daug kampų. Figūra, kurios gretimos atkarpos nėra vienoje t...

Kita, matematika
2009-05-11 10:47:47

Darbas yra trumpas. Jis paruoštas tiems studentams, kurie ekstra atveju ieško išvestinės radimo taisyklės esminės formulės. Tai patogus ir suprantamas konspektėlis. Šis konspektėlis tai iš mano – studento užrašinės du...

Konspektas, matematika
2009-03-31 19:13:12

Darbo tikslas: Ištirti mokytojų vėlavimą į pamokas (minutėmis). Darbo eiga: 2000 metų vasario mėnesį buvo stebimas ir fiksuojamas mokytojų vėlavimas į pamokas. Visi gauti duomenys surašyti variacine eilute. Apskaičiuo...

Matematika
2009-02-16 05:35:29

PowerPoint pristatymas. Simetrija tiesės atžvilgiu. Simetrijos ašis. Simetrija taško atžvilgiu. Geometrinių figūrų simetrijos ašys. Simetriškų figūrų centro atžvilgiu pavyzdžiai.

Prezentacija, matematika
2009-02-15 14:58:03

Turinys: Tikslai. Įvadas. Šeimos pajamos. Atlyginimų skaičiavimas. Išlaidos. Biudžetas. Valiutų kursai. (Tikslai: •Išmokti sudaryti šeimos biudžetą. • Sužinoti daugiau apie valiutų kursus. • Išmokti naudotis turima in...

Matematika
2008-11-18 10:25:31

Čia yra greitosios daugybos, skaidymo dauginamaisiais, aritmetinės ir geometrinės progresijos formulės. Taip pat skaičių palyginimas, sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba, laipsniai, kvadratinės šaknys.

Lentelė, matematika
2008-10-05 03:02:35