Sauga

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Infekciniai susirgimai. Maliarija. Ebola. Laimo liga. Maras. Raupai. Difterija. Stabligė. Živ infekcija ir aids. Masiniai infekciniai susirgimai ir epidemijos. Infekcinių ligų sukėlėjai. Infekcinių susirgimų p...

Referatas, sauga
2012-05-16 14:07:27

Įvadas. Slėptuvių patalpos ir vidaus įranga. Potvyniai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Referatas, sauga
2011-04-26 11:03:05

Turinys. Įvadas. Vaikiškos individualios apsaugos priemonės. Vaikiškos dujokaukės. Dujokaukės parinkimas. Dujokaukės užmovimas ir nuėmimas. Vaikiška apsauginė kamera. Nukentėjusio būklės įvertinimas. Nukentėjusio būkl...

Referatas, sauga
2010-04-19 07:14:54

Įvadas. Individualios apsaugos priemonės. Kitos kvėpavimo organų ir odos apsaugos priemonės. Individualių apsaugos priemonių priežiūra ir laikymas. Kolektyvinės apsaugos priemonės(apsauginiai statiniai, slėptuvės). Iš...

Referatas, sauga
2009-09-16 12:00:30 komentarai (1)

Įvadas. Įmonės pristatymas. Stomatologo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Į...

Sauga
2009-03-31 11:20:46

Įvadas. Savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo centro sudėtis ir darbo organizavimo tvarka bei veiklos ypatumai. Savivaldybės ESVC organizavimas. Civilinės saugos parengtis. Savivaldybės ekstremalių situacijų vald...

Referatas, sauga
2008-12-29 09:36:43

Visi tekstai yra naudingi testui. 1) Gamybines metereologines sąlygas arba miroklimatą sudaro: temperatūra, santykinė drėgmė, oro judėjimas, barometrinis slėgis ir šiluminis spinduliavimas 2) Saugos darbo apšvietimo š...

Testas, sauga
2008-12-10 04:56:08

Įvadas. Evakuacijos keliai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės. Izoliuojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dioksinas. Išvados. Naudota lite...

Namų darbas, sauga
2008-05-16 08:34:16

Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią. Darbuotojo veiksmai darbo metu. Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Darbuotojo...

Namų darbas, sauga
2006-12-05 08:58:41 komentarai (1)

Radiacinė avarija – tai įvykis, kai, eksploatuojant įrengimus ar šaltinius, dėl įvairių priežasčių galima nenumatyta žmonių apšvita, viršijanti didžiausias jonizuojančios spinduliuotės (radiacijos) leistinas apšvitos ...

Prezentacija, sauga
2006-11-16 17:15:24 komentarai (2)