Kursiniai

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įr...

Kursinis, ekonomika
2012-09-22 04:07:12

Įvadas. Darbuotojų karjeros planavimo organizacijoje teoriniai aspektai. Karjeros samprata. Karjeros planavimas. Darbuotojų karjeros planai. Darbuotojų karjeros planavimas uab "drogas" įmonėje. Įmonės pristatymas. Kar...

Kursinis
2012-02-02 04:24:03

Įvadas. Žalos atlyginimo samprata ir klasifikacija. Žalos atlyginimo istorinė raida. Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo pagrindai, atvejai arba materialinė atsakomybė. Žalos atlyginimo ...

Kursinis, teisė
2011-10-21 03:15:27

Introduction. "The Bell Jar" as a Bildungsroman. Development of the Female Protagonist in Sylvia Plath's Novel "The Bell Jar". Men and Sexuality. Maternal relationships. Confusion and Insanity. Death. Conclusions. Sou...

Kursinis, anglų kalba
2011-05-25 00:27:27

Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Kultūra tarptautiniame versle. Tarptautinio verslo plėtra. Tarptautinio verslo ypatumai. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Prekyba Lietuvoje. Li...

Kursinis, ekonomika
2011-03-23 14:57:02

Įžanga. Nuosavybės neliečiamumo samprata. Nuosavybės socialinė funkcija. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės ribojimo problemos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Nuosavybės teisės ribojimas dėl visuom...

Kursinis, teisė
2011-01-07 05:07:14

Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikio nemater...

Kursinis, ekonomika
2010-11-17 07:40:04

Turinys. Įvadas. Įmonės charakteristika. Horizontalioji finansinė analizė. Ab "stumbras" balanso ataskaitos rodiklių horizontalioji analizė. Mokumo ir likvidumo sąvokų interpretavimas. Trumpalaikio mokumo analizė. Gry...

Kursinis, ekonomika
2010-10-07 04:31:09

Įvadas. Įmonės tvarumo vertinimo metodai, kriterijai. Aprašomasis analitinis vertinimas. Veiksmingumo indikatorių taikymas. Įmonės tapimo darnia organizacija priemonės. Tvarios įmonės modelių apžvalga. Socialiai atsak...

Kursinis, ekonomika
2010-05-25 01:59:19

Įvadas. Atsargų saugojimo organizavimo ir informacijos šaltinių apžvalga. Atsargų saugojimo organizavimo teoriniai aspektai. Atsargų apibūdinimas ir paskirtis. Sandėlių funkcijos ir tipai. Pagrindinės veiklos rūšys sa...

Kursinis
2010-04-28 06:26:38