Muzika

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Karo dainų sukurta apie 760 , o su variantais daugiau kaip 20 000 . Šios dainos savotiškos: neįvardijami konkretūs asmenys , vietovardžiai , datos . Jos lyriškos , atskleidžiančios žmonių ryšį su karais . Karo dainos ...

Rašinys, muzika
2011-05-29 06:43:25

Kryžiažodis muzikine tema. 20 klausimu.1. Mušamasis instrumentas, sudarytas iš graižo, aptempto iš abiejų galų oda. 2. Tampri muzikos instrumento gija. 3. Muzikinis veikalas penkiems atlikėjams. 4. Muzikos klavišinis ...

Muzika
2010-05-30 05:51:03

1. Ritmo užduotys. Suploti mokytojos pateiktą ritminį darinį: 2. Užduotys dermės pajautimui: a) padainuoti išmoktą dainelę "Žemė kėlė žolę" be instrumentinio pritarimo; b) padainuoti dainelę dubliuojant melodiją forte...

Testas, muzika
2010-02-05 07:41:50

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Čiurlionis ir muzika – Čiurlionis dailininkas. M. K. Čiurlionio kurinys "JŪRA". Literatūra.

Referatas, muzika
2010-01-13 08:49:00

Įvadas. Dzūkų ir aukštaičių dainos. Šeimos dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Raudos. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Išvados. Naudota literatūra.

Referatas, muzika
2009-10-20 07:53:46

Senovės egipto, graikijos muzikos kultūros. Viduramžių muzika. Bažnytinė muzika. Pasaulietinė muzika. Daugiabalsė muzika. Renesanso epocha. Baroko epocha. Klasicizmo epocha.

Muzika
2008-11-13 06:43:51

Įvadas. Etnomuzika. Etnomuzika vaikų ugdyme. Lietuvių liaudies instrumentai. Išvados. Literatūros sarašas. (Lietuvių liaudies muzika atsirado kartu su tauta, su lietuvių kalba. Etnomuzika labai panaši į lietuvių liaud...

Referatas, muzika
2008-10-14 12:21:39

Šokiai – choregr. kūriniai, kuriuose meniniai vaizdai kuriami vokalinės arba instrumentinės muzikos lydimais ritminiais judesiais. Šokiai atsirado pirmykštės bendruomenės santvarkos laikotarpiu. Dauguma liet. liaudies...

Referatas, muzika
2008-05-20 23:17:55

Įvadas. Apie Dzūkų dainas. Apie Aukštaičių dainas. Apie Suvalkų dainas. Apie Prūsų dainas. (Dainos Lietuvos kaime skambėdavo nuo amžių. Lietuvių liaudies dainas savo raštuose mini Martynas Mažvydas, Jonas Britkūnas, M...

Prezentacija, muzika
2008-04-17 13:18:50

Turinys. Įvadas. Konkrečioji muzika. Pierre‘as schafferis. Elektroninė muzika. Kompiuterinė muzika. Išvados. Naudota literatūra. (Konkrečiąją, elektroninę, kompiuterinę muziką galima sutalpinti į vieną bendrą sąvoką –...

Referatas, muzika
2008-03-31 10:59:50