Sociologija

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Seksualiniai sutrikimai. Seksualinis gyvenimas ir seksualumas. Lyties identiškumo problema. Seksualinės problemos ( seksualinė prievarta, seksualinis priekabiavimas, ekshibicionizmas, fetišizmas, pedofilija, n...

Referatas, sociologija
2015-06-23 05:58:32

Įvadas. Bendruomenės planavimas ir organizavimas. Kas yra bendruomenė?. Bendruomenės plėtra ir bendruomenės potencialas. Bendruomenės potencialo didinimas. Bendruomenės plėtros proceso planavimas ir organizavimas. Pal...

Referatas, sociologija
2014-12-11 06:38:18

Mano tikslas atskleisti, kad meilė yra menas. Mylėti reikia mokėti. Mano uždaviniai: išanalizuoti Ė.Fromo meilės meną, sužinoti kuo daugiau apie meilę ir jos santykį su individu. ĖRICHAS FROMAS(1900 – 1980) –Vokiečių ...

Referatas, sociologija
2013-01-10 16:58:46

Įvadas. Etikos samprata. Socialinė etika. Socialinio gyvenimo būdas. Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas (straipsniai). Sociologija ir etika. Išvados. Literatūros sarašas.

Referatas, sociologija
2011-11-04 07:13:57

Įvadas. Feminizmas. Istorija. Feminizmo formos. Feminizmo rūšys. Feminizmo apraiškos Lietuvoje. Vyrų nuomonė apie feminizmą. Pasaulinė statistika. Šiuolaikinė feminizmo kritika. Išvados. Naudota literatūra

Referatas, sociologija
2010-04-09 13:37:05

Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Santuoka. Meilė ir atsakomybė. Ištikimybė. Žmoniškumas. Tyrimo analizė. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai.

Referatas, sociologija
2010-02-10 11:09:20

Įvadas. Smurto prieš moteris bendrieji ypatumai. Smurto bendrasis apibūdinimas. Smurtas prieš moteris. Smurto prieš moteris socialinės priežastys. Pagrindinės socialinės smurto prieš moteris priežastys. Smurto prieš m...

Tyrimas, sociologija
2010-01-29 09:14:46

Turinys. Įvadas. Teisinė bazė. Finansinė parama 2008 m neįgaliems studentams. Studijų, aukštosios mokyklos ir specialybės pasirinkimo motyvai. Veiksniai, skatinantys ar trukdantys studijuoti aukštojoje mokykloje. Stud...

Referatas, sociologija
2010-01-21 15:57:20

Įvadas. Tyrimo programos struktūra. Anketa. Techninė ataskaita. Respondentų socialinis demografinis pasiskirstymas. Rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.

Tyrimas, sociologija
2010-01-18 10:14:03

Įvadas. Bedarbių apskaita. Darbo biržose. Statistikos departamente. Nedarbas skirstymas į: Laikinasis. Struktūrinis. Ciklinis. Nedarbo pasekmės ir kaštai. Mikroekonominis nedarbas. Makroekonominis nedarbas. Savanorišk...

Referatas, sociologija
2009-12-01 09:49:27