Testai

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

1. Ritmo užduotys. Suploti mokytojos pateiktą ritminį darinį: 2. Užduotys dermės pajautimui: a) padainuoti išmoktą dainelę "Žemė kėlė žolę" be instrumentinio pritarimo; b) padainuoti dainelę dubliuojant melodiją forte...

Testas, muzika
2010-02-05 07:41:50

Visi tekstai yra naudingi testui. 1) Gamybines metereologines sąlygas arba miroklimatą sudaro: temperatūra, santykinė drėgmė, oro judėjimas, barometrinis slėgis ir šiluminis spinduliavimas 2) Saugos darbo apšvietimo š...

Testas, sauga
2008-12-10 04:56:08

1. Kurie teiginiai apie Saturno planetą teisingi? +*Saturnas turi 7 pagrindinius žiedus +*Saturno tankis mažiausias iš visų planetų +*Saturnas spinduliuoja daugiau energijos negu ganuna jos iš saulės +*Saturno palydov...

Testas, astronomija
2008-06-12 09:35:32

Plazmos būsenos yra? Elektros srovė vakuume yra? Geri elektros laidininkai yra? Geri izoliatoriai yra? Kas yra elektros srovė elektrolitų tirpaluose? Kas yra elektrolizė? Kas yra elektrinė disociacija? Ką vadiname vak...

Testas, fizika
2008-06-02 08:18:16

Finansų testas iš Funanso kurso, tema: Vertybiniai popieriai, 123 klausymai su atsakymais. (1. Kas yra akcijos priedas– kapitalo padidėjimo suma, gauta brangiau pardavus paprastųjų ir priveligijotujų akcijų nominaliąs...

Testas, ekonomika
2008-05-24 03:05:58

1. Vokietijos gyventojų skaičius. Kiek iš jų sudaro imigrantai? 2. Su kokiomis valstybėmis ribojasi Vokietija? Į kokias dvi zonas buvo susiskirsčiusi Vokietija? 3. Kokie vandenys skalauja Vokietijos krantus? Kokie gam...

Testas, geografija
2008-02-25 06:06:05

Dešimt klausimu ir 3 atsakymų variantai. 1.Kaip vadinami namo kraigą puošiantys mediniai drožiniai? A:Žirgeliais arba arkliukais B:Gaidžiais C:Kregždutėmis. 2.Kokie buvo svarbiausi ūkio centrai? A:Pirtys B:Dvarai C:Tv...

Testas, istorija
2007-12-14 14:42:38

Teste yra 10 klausimų su trim galimais atsakymų variantais. Testo tema yra logistikos distribucija. Išamus ir padedantis įsisavinti pagrindinius dalykus. Testas pades tiem kas nori pasitikrinti savo žinias prieš artėj...

Testas
2007-11-08 16:25:41

1. Fonetiškai išnagrinėk žodžius 2. Pabraukite trumpuosius skiemenis 3. Pabraukite ilguosius skiemenis 4. Pabraukite kirčiuotus skiemenis 5. Pabraukite tik trumpus kirčiuotus skiemenis. (APIMTIS 2 PSL)

Testas, lietuvių kalba
2007-09-27 14:47:49

3 Istorijos kryžiažodžiai. – Egėjo civilizacija. Mesopotamijos civilizacija. Sirijos civilizacija. /Kiekviename kryžiažodyje yra apie 15 klausimų, taip pat prie kievieno yra atsakymai. 1. Seniausias Europos civilizaci...

Testas, istorija
2007-06-12 12:17:50