Bakalauriniai

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Vertybių tyrimai Lietuvoje. Hipotezės. Tyrimo planas. Tyrimo eiga. Rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. (Žmogaus socialinio elgesio motyvai, jo reguliacija visais laikais domino tyrinėtojus praktiniu ir t...

Bakalaurinis, sociologija
2008-02-09 12:42:58

Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos psichologiniai ypatumai. Adaptacijos. procesas. Adaptacijos sąvoka ir jos traktuotės. Adaptacijos eiga ir trukmė. Adaptacijos sunkumų prielaidos. Prisitaikyti – pusė dar...

Bakalaurinis
2008-01-12 08:05:12

Iliustracijų sąrašas. Lentelių sąrašas. Sutrumpinimai. Įvadas. Kompiuterių tinklai. Kompiuterių tinklų technologijos. Tinklų saugumas. Tinklų saugumo paslaugos. Tinklų apsaugos priemonės. Vgtu kompiuterių tinklas. "Me...

Bakalaurinis, informatika
2007-06-15 13:05:42

TURINYS: ĮVADAS. TĖVŲ VAIDMUO VAIKO RELIGINIAME UGDYME. Tėvai – pirmieji vaiko ugdytojai. Tėvų teisiniai ir moraliniai aspektai apsisprendžiant už savo vaikų religinį ugdymą. MOKYKLOS ĮTAKA VAIKO RELIGINIAM UGDYMUI. T...

Bakalaurinis
2007-03-19 13:32:25

Problemos aktualumas. Pirmieji mokymosi metai, tai sudėtingas laikotarpis vaiko gyvenime. Vaikas, peržengęs mokyklos slenkstį, tampa mokiniu, keičiasi jo statusas visuomenėje. Vaikas tarsi įpareigojamas laikytis tam t...

Bakalaurinis, psichologija
2006-06-27 13:26:43

Summary. Įvadas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Amerikietiškas darbo apmokėjimo modelis...

Bakalaurinis, kiti
2005-09-13 14:12:58

Lietuvos ekonomikos raidos tendencijos neatskiriamos nuo pasaulio ekonomikos raidos tendencijų. Šiandien Lietuvai, tapusiai globalios ekonomikos dalimi, tiesiogią įtaką daro pasaulio ir Europos ekonomikos pokyčiai. Pa...

Bakalaurinis, politologija
2005-06-21 07:05:47