Apskaita

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Bendra AB "Stumbras" įmonės charakteristika. AB "Stumbras" valdymo principai. AB "Stumbras" SSGG analizė. Finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Horizontali pel...

Analizė, apskaita
2011-05-12 05:24:34

Įvadas. Biudžetų esmė. Biudžetų rengimas. Įmonės biudžetų sistema. Veiklos biudžetų sudarymas. Finansų biudžetų sudarymas. Išvados. Literatūra.

Referatas, apskaita
2009-12-01 11:56:14

Įvadas. Vidaus audito samprata. Audito sąvoka ir klasifikacija. Vidaus audito klasifikacija. Vidaus ir išorės audito bruožai. Išorės ir vidaus auditorių padėtis. Vidaus auditorių nepriklausomumo problema. Išorės ir vi...

Referatas, apskaita
2009-01-20 06:08:24

Įvadas. Audito apibrėžimas. Audito tikslai. Atsargų auditas. Atsargų audito tikslai. Atsargų audito uždaviniai. Atsargų audito ypatybės ir sunkumai. Atsargų audito nuoseklumas. Atsakomybė darant atsargų auditą. Išvado...

Referatas, apskaita
2008-05-22 13:59:39

Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio organizavimo ypatumai. Darbo apmokėjimas esant nukrypimams. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Apmokėjimas darbuotojo ligos atveju. Darbo užmokesčio apmokestinimas. Valstybini...

Kursinis, apskaita
2008-04-16 02:05:38

Įvadas. Straipsnių susijusių su žemės ūkio veikla taikymas apskaitos registruose. Žemės ūkio produkcijos pripažinimas ir vertinimas. Valstybės dotacijos susijusios su biologiniu turtu. Biologinio turto pateikimas ir a...

Referatas, apskaita
2008-04-09 10:12:47

Įvadas. Turtas. Ilgalaikis turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto reikšmė. Materialiojo ilgalaikio turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo materialiojo ilgalaikio turto apsk...

Referatas, apskaita
2008-03-25 05:18:55

Įvadas. Nekilnojamojo turto sąvoka. Šiuolaikinė nekilnojamojo turto administravimo sistemos samprata. Lietuvos nekilnojamojo turto administravimo sistemos teisinė struktūra. Nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Mokest...

Referatas, apskaita
2008-03-17 12:54:27 komentarai (1)

Kas yra palūkanų norma? Kuo skiriasi paprastų ir sudėtingų palūkanų skaičiavimas? Statistinis metodas. Kas tai yra diskontavimas? Infliacijos įtaka finansiniams skaičiavimams. Kas tai yra finansinė renta? Kas tai yra ...

Konspektas, apskaita
2007-10-14 13:01:05

TURINYS: ĮVADAS. DARBO LAIKO APSKAITA. ATOSTOGOS . Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Nedarbingumo atostogos. Darbo stažas kasmetin...

Kursinis, apskaita
2007-03-20 06:35:31