Ataskaitos

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Susipažinimas su bendrove. Bendrovės juridinis statusas. Valdymo struktūra. Bendrovės makroaplinka. Darbo proceso eiga. Užsakovų/klientų aptarnavimo tipai ir principai. Bendrovės valdymo problemos. Bendrovės d...

Ataskaita
2013-02-18 07:00:24

Įvadas. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės remonto dirbtuvių (TP punkto) planas su įrengimų išdėstymų. Remonto dirbtuvėse (TP punkte) esančių įrengimų sąrašas. Įmonėje atliekami remonto ir TP darbai. Įmonės žmonių d...

Ataskaita, mechanika
2011-06-15 15:04:01

Įvadas. Įvadinė dalis. Trumpa organizacijos charakteristika. Rinkos situacija. Įmonės mikro ir makro aplinkos vertinimas. Ekonominė dalis. Įmonės tikslų sistema. Įmonės išlaidų struktūra. Bendra ekonominių rodiklių ch...

Ataskaita
2011-05-12 05:21:58

Stebėjimo savaitė. Analizė. Savianalizė. Rytinis vaikų sutikimas. Buitinė veikla. Veikla po pusryčių. Bendravimo ir kalbos sritis. Kūrybiškumo sritis. Meninė veikla. Žaidimas grupėje. Pasivaikščiojimas. Gamtos stebėji...

Ataskaita
2008-12-02 10:56:05

Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Praktikos vieta. Įmonės įsikūrimas, pagrindinė veikla. Buhalterinės tarnybos veikla. Naudojama apskaitos programa. Karjeros galimybės, kvalifikacijos kėlimas. Valdymo struktūra. Išvados. L...

Ataskaita, kiti
2008-03-11 14:07:01

Turinys. Pažintinės praktikos pirmoji užduotis. Organizacinė struktūra. Trenerių klasifikacija. Pažintinės praktikos antrosios užduoties ataskaita. Jaunųjų sportininkų atranka. Pažintinės praktikos trečiosios užduotie...

Ataskaita, sportas
2008-02-20 13:12:41

Įvadas. Įstaigos charakteristika ir jos veikla. Įstaigos struktūra, valdymo sistema, darbuotojų pareigų aprašymas. Įstaigos dokumentų apskaita. Dokumentų įforminimas ir tvarkymas. Dokumentų registravimo sistema. Bylų ...

Ataskaita, raštvedyba
2007-10-29 10:32:31

Turinys. Įvadas. BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ. Įmonės kūrimosi istorija. Įmonės valdymas. Veiklos sričių planavimas. Personalo skatinimas. Kontrolės priemonės. Veiklos sritys. Marketingas. Vartotojas ir konkurentai. Pag...

Ataskaita
2007-09-26 07:19:11

Turinys. Įvadas. Radvilų giminė. Radvilų rezidencijos (rūmai, posesija). Pirmieji Radvilų rūmai. Antrieji Radvilų rūmai. Trečioji Radvilų rezidencija. Ketvirtoji Radvilų rezidencija. Penktoji Radvilų rezidencija. Šešt...

Ataskaita, istorija
2007-07-05 15:09:49

Susipažinti su mokslininko Teodoro Grotthusso asmenybe, gyvenimu, darbais, gyvenamojo laikotarpio (XIX amžiaus pradžia), kultūrinėm, ekonominėm bei politinėm aplinkybėm.2005 m. sukako 200 metų, kai buvo paskelbta Theo...

Ataskaita, chemija
2006-10-15 14:04:20