Teisė

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Darbo sutarčių rūšys (dk xii skyrius, antras skirsnis). Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis (dk 109 straipsnis). Sezoninė darbo sutartis (dk 112 straipsnis). Trumpalaikė darbo sutartis (dk 1...

Referatas, teisė
2013-01-03 04:18:22

Įvadas. Darbdavys – teisinių santykių subjektas. Darbdavio teisių, pareigų ir atsokomynės perdavimas. Atsakomybė už netinkamą pareigų atlikimą. Išvados. Informacijos Šaltinių Sąrašas.

Rašinys, teisė
2012-05-24 01:38:26

Įvadas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pa...

Referatas, teisė
2011-11-30 06:07:24

Turinys. Įvadas. Teisės aktai, reglamentuojantys saugomu teritorijų apsaugą. Saugomų teritorijų įstatymo keitimo poreikis. Saugomų teritorijų pakeitimo projektas. Saugomų teritorijų pakeitimo projektas. Išvados. Liter...

Namų darbas, teisė
2011-11-18 09:03:41

Įvadas. Žalos atlyginimo samprata ir klasifikacija. Žalos atlyginimo istorinė raida. Darbuotojo sveikatai padarytos žalos atlyginimas. Žalos atlyginimo pagrindai, atvejai arba materialinė atsakomybė. Žalos atlyginimo ...

Kursinis, teisė
2011-10-21 03:15:27

Įžanga. Tarptautinės teisės subjektas: sąvoka ir bendra charakteristika. Valstybė kaip tarptautinės teisės subjektas. Tarptautinės organizacijos kaip tarptautinės teisės subjektai. Įmonės kaip tarptautinės teisės subj...

Referatas, teisė
2011-09-07 14:24:46

Europos Vadovų Taryba iki Lisabonos sutarties. Europos Vadovų Tarybos posėdžiai, funkcijos. Europos Vadovų Taryba po Lisabonos sutarties. Literatūros sąrašas

Referatas, teisė
2011-09-07 14:20:21

Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų steigimo pagrindai ir tvarka. Juridinio asmens steigėjai ir steigimo dokumentai. Išvados. Literatūros sąrašas. (Ms PowerPoint)

Prezentacija, teisė
2011-04-26 10:58:40

Įžanga. Nuosavybės neliečiamumo samprata. Nuosavybės socialinė funkcija. Nuosavybės teisės ribojimas. Nuosavybės teisės ribojimo problemos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje. Nuosavybės teisės ribojimas dėl visuom...

Kursinis, teisė
2011-01-07 05:07:14

Įžanga. Teisinio reguliavimo objektas. Teisinės sampratos pobūdžiai. Teisinio reguliavimo objekto ir teisės sampratos ryšys. Teisinio reguliavimo konkretinimas. Teisinio reguliavimo etapai. Teisinio reguliavimo metoda...

Referatas, teisė
2010-12-27 14:00:33