Teisė

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Pagrindiniai registrai. Laivo registravimo praktika. Laivo registravimo praktika, jūrų laivų registravimo taisyklės. Laivai, registruojami lietuvos respublikos jūrų laivų registre. Laivui iregistruoti pateikiami šie d...

Referatas, teisė
2010-04-23 06:19:03

Įvadas. Turtinių teisių įkeitimo teoriniai aspektai. Įkeitimo ir hipotekos samprata. Turtinės teisės kaip įkeitimo objektas. Išieškojimo nukreipimo į įkeistą turtą ypatumai. Išieškojimo nukreipimo atsiradimas. Išieško...

Kursinis, teisė
2010-04-17 09:36:02

Įvadas. Reikalavimai keliami asmenims, siekiantiems būti advokatais. Advokatas ir jo vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucinė teisė į gynybą. Advokato vaidmuo civilinėse bylose. Advokato padėtis administracini...

Referatas, teisė
2010-04-02 05:10:00 komentarai (1)

Įvadas. Teisinė atsakomybė. Teisinės atsakomybės sąvoka. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai. Teisinės atsakomybės principai. Kolektyviniai ginčai ir jų sprendimo tvarka. Taikin...

Referatas, teisė
2010-01-13 08:48:28

Įvadas. Biudžeto sandara. Biudžeto procesas. Biudžeto sudarymo stadija. Biudžeto svarstymo ir tvirtinimo stadija. Biudžeto vykdymas. Biudžeto įvykdymo apyskaitos sudarymas ir patvirtinimas. Biudžeto kontrolė. Biudžeto...

Namų darbas, teisė
2009-11-16 10:24:13

Įvadas. Teisės socialinio veiksmingumo problema. Administracinės teisės esmė, socialinė prigimtis, samprata, dalykas ir reguliavimo metodas bei santykis su valdžia. Administracinės teisės ryšys su Konstitucine teise.4...

Referatas, teisė
2009-06-03 05:16:35

Civilinės teisės sąvoka. Civilinė ir komercinė teisė. Civilinio teisinio santykio reguliavimo dalykas. Turtinius santykiai. Asmeniniai neturtiniai santykiai, susiję su turtiniais. Asmeniniai neturtiniai santykiai, sus...

Konspektas, teisė
2009-05-26 04:22:39

Įvadas. Krovinių ekspedijavimo ir krovinių ekspedicijos sutarties samprata. Ekspeditoriaus teisės ir pareigos. Sutarties sąlygų aptarnavimo svarba. Tarptautiniam vežimui butini dokumentai (vežimo sutartis,važtaraštis)...

Referatas, teisė
2009-05-07 08:06:44

Šmeižimo ir įžeidimo ypatumai. Šmeižimas. Šmeižimo objektas. Objektyvioji pusė. Subjektyvioji pusė. Šmeižimo subjektas. Kvalifikuojantys požymiai. Įžeidimas. Įžeidimo objektas. Objektyvioji pusė. Įžeidimo subjektas. S...

Referatas, teisė
2009-03-21 08:43:25

Įvadas. LR valstybės vėliavos ir kitų vėliavų naudojimas. Laivo savininkas. Laivo įgula. Laivo kapitonas. Vyresnysis kapitono padejėjas. Vyresnysis mechanikas. Elektroradionavigatorius . Laivo kapitono padejėjai. Antr...

Referatas, teisė
2009-02-14 09:55:13