Ekonomika

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įr...

Kursinis, ekonomika
2012-09-22 04:07:12

Įvadas. Rinkos tyrimai. Rinkos tyrimai ir jų vieta marketingo tyrimuose. Rinkos tyrimų kryptys rūšys ir sudėtis. Rinkos tyrimų klasifikavimas, formos. Rinkos tyrimų metodologija. Rinkos tyrimo principai. Rinkos tyrimų...

Analizė, ekonomika
2012-03-26 07:33:37

Įvadas. Išsivysčiusių šalių samprata. Besivystančių šalių samprata. Gyvenimo kokybės įvertinimas išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Bendrasis vidaus produktas išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse. Nedarbo...

Referatas, ekonomika
2012-02-16 03:41:20

1.Kuris iš išteklių mažiausiai ribotas? b)oras 2. Mikroekonomika nagrinėja: c)profesinių sąjungų įtaką darbuotojų atlyginimams. 3. Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai: b) ekonomikos sistema priv...

Špargalkė, ekonomika
2011-12-18 06:23:20

Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo vertinimas remiantis EVA modeliu. Ekonominės pridėtinės vertės modelio esmė. Ekonominės pridėtinės vertės vertinimas. UAB "Intra" sukuriama ekonominė pridėtinė vertė. EVA modelis monė...

Referatas, ekonomika
2011-11-30 10:41:14

Įvadas. Tarptautinio verslo samprata. Kultūra tarptautiniame versle. Tarptautinio verslo plėtra. Tarptautinio verslo ypatumai. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Prekyba Lietuvoje. Li...

Kursinis, ekonomika
2011-03-23 14:57:02

Bendrasis vidaus produktas (BVP) – tai vienas iš dažniausiai naudojamų ekonominių rodiklių, kurio pagalba vertinamas šalies išsivystymo lygis, vystymosi tempai, atliekama palyginamoji įvairių šalių raidos analizė. BVP...

Prezentacija, ekonomika
2011-01-25 04:23:02

1 tema: Ribotumas ir pasirinkimas. 2 tema: Pasiūla ir paklausa. 3 tema: Vartotojo elgsena. 4 tema: Paklausos ir pasiūlos elastingumas. 5 tema: Tobula konkurencija. 6 tema: Monopolija. Literatūra.

Namų darbas, ekonomika
2011-01-03 14:13:00

Įvadas. Reorganizavimo būdai. Reorganizavimo sąlygų rengimas. Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas. Sprendimo reorganizuoti priėmimas. Reorganizavimo eiga. Reorganizavimo negaliojimas. Išvados. Literatūra ...

Referatas, ekonomika
2010-12-06 08:09:13

Įvadas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto įvairovė. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaita. Ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija. Ilgalaikio nemater...

Kursinis, ekonomika
2010-11-17 07:40:04