Tyrimai

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Gyventojų santuokų ir ištuokų 2006–2010m. Statistinis grafikas. Santykiniai dydžiai. Dinamikos santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetiniai vi...

Tyrimas, kiti
2012-09-22 03:56:30

Įvadas. Kas yra slapto pirkėjo tyrimas? Trumpa slapto pirkėjo istorija. Tyrimų ataskaitos: 1. Euronics. Ecco. Deichmann. Takko fashion. Bags & more. Metalo amžius. Arzida. Eurokos. Būsto pasaulis. Drogas. Išvados. Lit...

Tyrimas
2012-03-21 15:16:03

Įvadas. Smurto prieš moteris bendrieji ypatumai. Smurto bendrasis apibūdinimas. Smurtas prieš moteris. Smurto prieš moteris socialinės priežastys. Pagrindinės socialinės smurto prieš moteris priežastys. Smurto prieš m...

Tyrimas, sociologija
2010-01-29 09:14:46

Įvadas. Tyrimo programos struktūra. Anketa. Techninė ataskaita. Respondentų socialinis demografinis pasiskirstymas. Rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.

Tyrimas, sociologija
2010-01-18 10:14:03

Santrumpų sąrašas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo samprata, jo struktūra ir įstatyminė bazė. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) samprata. Įmonių rūšys. LR įstatymai ir priemonės sk...

Tyrimas, ekonomika
2009-12-09 09:06:11

Įvadas. APB "Apranga" Lietuvos rinkoje analizė 2002–2008m. Įmonės charakteristika. APB "Apranga" asortimento struktūra. Ekonominio reklamos efektyvumo tyrimas. Palyginamoji reklamos išlaidų analizė. APB "Apranga" pard...

Tyrimas
2009-06-16 10:23:04

Įvadas. Nugaros skausmas ir jo priežastys. Nugaros skausmo gydymas. Vandens terapija. Radikulopatija. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra. Priedai.

Tyrimas, medicina
2009-05-13 07:22:07

Tai sociologinis tyrimas. Tyrimo objektas – reklamos poveikis pirkėjų elgsenai. Tyrimo tikslas – nustatyti reklamos poveikį pirkėjams. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti literatūrą apie reklamos poveikį vartotojams. 2....

Tyrimas, sociologija
2008-03-10 05:55:34 komentarai (1)

Įvadas. Gulbė – karaliaus pati. Trys broliai. Pavydūs broliai. Išvada. Žodynas, Naudota literatūra. (Stebuklinės pasakos – tai pasakos, išsiskiriančios savitu santykiu su tikrove, menine išraiška, fantastikos pobūdžiu...

Tyrimas, lietuvių kalba
2008-01-09 13:18:12

Užduotis: Suformuluoti tyrimo objektą, tikslą, uždavinius. Atlikti tyrimo problemos analizę (teorinę: surinkti prieinamus duomenis apie tyrimo objektą). Nustatyti tyrimo populiaciją. Pasirinkti imties atrankos metodą,...

Tyrimas, sociologija
2007-12-19 18:52:12