Tyrimai

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

16–24 m. jaunuolių dalyvavimas sportinėje veikloje. Įvadas. Problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tiriamieji. Tyrimo metodai. Hipotezės. Literatūra. Anketa. (APIMTIS 4 PSL)

Tyrimas, psichologija
2007-12-17 06:00:18

Tyrimo objektas: alkoholinio gėrimo – degtinės rinka. Stengsimės išanalizuoti šios produkcijos, 2003 – 2005m.metų eksportą, importą, gamybą ir pardavimus, bei rinkos dydžius. Kurios šalys ją daugiausiai perka, parduod...

Tyrimas
2007-11-22 10:31:19

Kakliuko statinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Įtempimų būvis, maksimalūs įtempimai kakliuke. Takumo atsargos koeficijanto patikrinimas. Kakliuko ciklinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Nuovargio sti...

Tyrimas, mechanika
2005-10-14 07:32:23

Tyrimui pasirinkome Vilniaus "Žemynos" gimnazijos 16–18 metų moksleivius. Buvo apklausta 121 moksleivis (78 merginos ir 43 vaikinai). Moksleivius apklausėme pateikdami jiems anketas (pavyzdys kitame puslapyje). Gautus...

Tyrimas, matematika
2007-04-17 11:45:00

Tyrimo objektas: Tiriamos organizacijos darbuotojų organizacinės ir asmeninės vertybės. Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti ir palyginti organizacijos darbuotojų asmeninių ir organizacijoje deklaruojamų vertybių lygį. Tyrimo...

Tyrimas
2007-03-19 13:21:04

Tyrimo plano struktūrinės dalys: 1. Problemos pristatymas (kodėl svarbu tirti tai ką norite, kam tai gali būti įdomu); 2. Tyrimo tikslas; 3. Tyrimo objektas; 4. Tyrimo uždaviniai (tik analitiniai); 5. Tyrimo hipotezės...

Tyrimas, sociologija
2007-03-19 13:16:42

Statistikos darbas. Aš klausiau įvairaus amžiaus moksleivių iš miesto, kiek laiko jie keliauja nuo namų iki mokyklos. Šio tyrimo tikslas ir buvo tas, kad aš norėjau sužinoti ar moksleiviams mokykla yra toli nuo namų. ...

Tyrimas, matematika
2007-03-17 11:49:13

10kl.apklausa,tyrimas apie sveika mityba. ......A lot of schoolchildren answer that they most sometimes take breaks when they do their homework (always–21%, sometimes–58%, never–21%). Before they go to school they hav...

Tyrimas, anglų kalba
2006-11-26 11:00:53

1. UŽSIENIO PREKYBOS ESMĖ 4 2. TARPTAUTINĖS PREKYBOS PRIEŽASTYS 5 2.1. Importo motyvai 5 2.2. Eksporto motyvai 6 3. UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA 7 4. PAGRINDINIŲ STATISTINIŲ DUOMENŲ APŽVALGA 8 5. SANTYKINIŲ DYDŽIŲ APS...

Tyrimas, ekonomika
2006-06-20 03:51:22

Anketomis atskleidžiamos pedagogui rūpimos socialinių bei pedagoginių reiškinių tendencijos. Tačiau anketos paprastai siejamos su masine apklausa ir duomenų statistinių apdorojimu; kai diagnozuojamas ugdymas mažoje gr...

Tyrimas, kiti
2005-12-22 19:10:01