Konspektai

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Liudas Vasaris savo gyvenime turėjo keturias moteris. Liucę, Nepažįstamąją, Baronienę ir, žinoma, Auksę. Būdamas dar jaunas kunigėlis jis pažino Liucę, pas kleboną gyvenusią mergaitę. Tuo metu Liucė jam įkvėpė pirmuos...

Konspektas, lietuvių kalba
2012-11-27 09:31:23

Viskas ką reikia žinoti. Anglų kalbos gramatika. Daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis, ir t.t. Anglų taisyklės, vienaskaita, daugiskaita, laikas, lentelės.

Konspektas, anglų kalba
2012-11-18 08:31:55

Atsitiktinio įvykio sąvoka yra viena iš pagrindinių tikimybių teorijos sąvokų. Tam tikro eksperimento metu įvyksta arba neįvyksta tam tikri atsitiktiniai įvykiai. Įvykis, kuris visuomet įvyksta vadi–namas būtinuoju įv...

Konspektas, matematika
2012-01-22 10:30:37

Mokytoja paklausia ar visi pasiruošė pamokai? Staiga mokytoja pradeda skaityti: Čia, čia, čia! Kur vaikai su pačia? Aš nelėksiu iš čia Nei diena, nei nakčia. Mokytoja: –Vaikai koks garsas išryskėjo šiame eilėraštuke?š...

Konspektas
2011-01-26 06:41:09

Pagrindinės sąvokos. Prekybinės laivybos valstybinis valdymas. Laivas. Laivo įgula. Vežimų jūrų transportu sutartis. Krovinio priėmimas ir išdavimas. Muitinės ir pasienio kontrolė. Bendrosios krovinių vežimo jūra tais...

Konspektas, kiti
2011-01-02 08:26:53

Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas. Darbo laiko norma. Kuo skiriasi Lietuvos ir Vakarų šalių darbo laiko klasifikacijos. Kuo skiriasi vienetinio kalkuliacinio laiko norma nuo vienetinės l...

Konspektas
2010-10-18 02:12:17

Svarbiausi šaltiniai. Objektai žemėlapyje. Dievai ir didvyriai, mitinės būtybės. Datos. Asmenybės. Žymiausi statiniai. Sąvokos. Romos miesto įkūrimo pradžia, karalių valdymas. Romos istorijos periodizacija. Romos impe...

Konspektas, istorija
2010-10-09 09:59:24

Mes gyvename XXI–ajame amžiuje, kai moderniųjų technologijų pagalba mūsų pasaulis tarsi sumažėjo. Tai leido mums stebėti kitas kultūras ir taip įgyti svetimų ypatybių. Tai yra būdinga visoms pasaulio tautoms, ne tik l...

Konspektas, lietuvių kalba
2010-04-28 06:29:05

Chemijos objektas. Santykis su kitais mokslais. Analizinės chemijos objektas. Analizinė chemija ir kiti gamtos mokslai. Cheminiai analizės metodai: cheminiai, fizikiniai ir fizikocheminiai. Sausa ir šlapia analizė. Pi...

Konspektas, chemija
2010-04-22 04:48:16

Atvirkštine matrica. Kramerio formules. Apibrėžimas. Apibrėžimas. Atvirkštine kvadratinės matricos A matrica vadinama matrica A1 , tenkinanti lygybes AA1=A1 A=E.

Konspektas, matematika
2009-12-19 03:36:45