Politologija

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Įvadas. Biurokratijos sąvoka. M. Weber požiūris į biurokratiją. M. Weber biurokratijos modelis. M. Weber – biurokratija kaip rocionalumas. Idealus biurokratijos tipas. Poweberinės biurokratijos teorijos. Išvados. Lite...

Analizė, politologija
2010-06-06 11:42:29

ĮVADAS. ĮSTATYMAI MANO GYVENIME. VAIKO GIMIMO REGISTRAVIMO ĮSTATYMAS. 6 straipsnis. Vaiko gimimo pažymėjimo išdavimas 4 LIETUVOS RESPUBLIKOS PASO ĮSTATYMAS. 2 straipsnis. Pasas ir jo paskirtis. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠV...

Referatas, politologija
2010-04-30 10:45:35

Įvadas. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo principai. Neokonservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados. Literatūros sąrašas.

Referatas, politologija
2010-02-18 05:55:15

Svarbiausios 19 a. idėjinės politinės srovės (doktrinos). Liberalizmas. Socializmas. Demokratinis socializmas. Marksizmas. Budizmas. Islamas. Nacionalizmas. Fašizmas ir nacizmas. Socialdemokratija. Autoritarizmas. Tot...

Konspektas, politologija
2009-12-13 07:23:35

Įžanga. Viešosios valdžios sistema Lietuvoje. Įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji valdžia Lietuvoje. Įstatymų leidžiamoji valdžia. LR Seimas. Įstatymų vykdomoji valdžia. LR Prezidentas. LR Vyriausybė. Teisminė valdžia L...

Referatas, politologija
2009-09-29 04:14:28

Ivadas. Politinių partijų atsiradimas. Politinės partijos samptata. Politinėms partijoms būdingi bruožai. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų veiklos teisės. Politinių portijų steigimo tvarka ir veiklos pri...

Referatas, politologija
2008-10-28 16:07:09

Įvadas. Kas yra biurokratija. Biurokratų funkcijos. Maxo Weberio idealusis modelis. Šiandieninis Maxo Weberio idealusis modelis. Maxo Weberio kritika. Maxo Weberio indėlis į biurokratijos analizę. Kaip biurokratija re...

Referatas, politologija
2008-03-25 07:06:23

Įvadas. Savivaldybės atkūrus nepriklausomybę. Savivaldybių steigimo sunkumai. Prielaidos atsirasti naujoms savivaldybėms. Savivaldybių funkcijos. Europos sąjungos įtaka Lietuvos respublikos savivaldybėms. Savivaldybių...

Referatas, politologija
2008-03-16 03:47:08

Idealo ir tikrovės priešprieša. Platonas ir Aristotelis: ar geriau būti valdomam geriausio žmogaus ar geriausių įstatymų? Geriausios santvarkos. Požiūriai į tradicijas. Požiūris į šeimą ar nuosavybę. Išvados. Naudota ...

Referatas, politologija
2008-03-06 09:28:48

Įvadas. Socialinė politika. Socialinės politikos modeliai. Lietuvos socialinės apsaugos sistemos samprata. Socialinės apsaugos sistemos struktūra. Socialinės apsaugos politiką vykdančios institucijos. Lietuvos sociali...

Referatas, politologija
2007-12-21 10:41:39