Laboratoriniai

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Darbo tikslas: nustatyti plokščiojo ir toroidinio žiedų inercijos matavimus svyravimo metodu ir gautus rezultatus palyginti su teoriniais skaičiavimais.

Laboratorinis, fizika
2014-12-03 02:16:07

Užduotys: 1. Išmatuoti paviršiaus apšvietos priklausomybę nuo atstumo tarp šaltinio ir apšviečiamo paviršiaus. 2. Liuksmetro pagalba įvertinti apšvietą skirtingose auditorijos vietose esant natūraliam bei dirbtiniam a...

Laboratorinis, fizika
2013-12-08 12:46:48

Informacija darbui. Osmosas – tai vandens difuzija pro pusiau laidžią membrana. Tokios membranos gerai praleidžia vandenį, bet blogai – jame ištirpusias medžiagas. Osmosinis slėgis sudaro toje membranos pusėje, kurioj...

Laboratorinis, biologija
2012-02-08 10:57:03

Darbo tikslas. Susipažinti su metalų šilumos laidumo mechanizmu ir išmatuoti metalo šilumos laidumo koeficientą (šilumos laidį), apskaičiuoti laidumo elektronų chaotiškojo judėjimo vidutinį greitį ir jų laisvąjį vidut...

Laboratorinis, fizika
2011-01-15 06:22:23

Darbo tikslas: Nustatyti lazerio spinduliuojamos šviesos bangos ilgį.Ištirti Fraunhoferio difrakcijos maksimumų intensyvumus tiesinėje difrakcinėje gardelėje,plyšyje ir Frenelio difrakciją plyšyje.

Laboratorinis, fizika
2010-10-24 15:35:47

Darbo užduotis:naudojantis Frenelio biprizme,nustatyti monochromatinės šviesos bangos ilgį. Teorinė dalis. Pagal banginę teoriją regimąją šviesą sudaro elektromagnetinės bangos,kitių ilgis siekia nuo 400nm iki 760nm. ...

Laboratorinis, fizika
2010-10-24 15:21:23

Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru,sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Teorinė dalis. Ritinelio formos kūno tūryje V esančios medžiagos masė yra m, tai...

Laboratorinis, fizika
2010-03-17 09:40:08

Darbo užduotis: Išmatuoti nurodytuosius difrakcinio spektro šviesos bangų ilgius. 2. Teorinė dalis. Šviesos bangos, susidūrusios su mažomis (bangų ilgio eilės) kliūtimis, mažomis angomis arba siaurais plyšiais, pasteb...

Laboratorinis, fizika
2010-01-18 08:04:05

Tikslas: Išmatuoti giroskopo procesijos kampini greitį, nustatyti jo priklausomybę nuo išorinės jėgos momento didumo ir apskaičiuoti inercijos momentą.

Laboratorinis, fizika
2009-12-15 10:46:04

1) Išveskite pagrindinę sukamojo judėjimo lygtį. 2) Paaiškinkite Heigenso teorema. 3) Kaip apskaičiuojamas materialaus taško ir kieto kūno inercijos momentas? Paaiškinkite inercijos momento fizinę prasmę. 4) Užrašykit...

Laboratorinis, fizika
2009-12-13 13:24:46