Kita

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Mano pasiritmka tema yra kultūra, o potemė " Ar svarbu išsaugoti senamiesčius, senus dvarus, jų parkus?". Šią potemę aš pasirinkau todėl, kad mano gyvenime šie kultūros ir gamtos paminklai užima gana svarbią vietą. Ju...

Kita, lietuvių kalba
2012-12-10 10:37:34

Leksika studentams. 1. Ištaisykite buities barbarizmus. 2. Perskaitykite sakinius. Aptarkite naujųjų svetimybių vartojimą. Kokiais lietuviškais atitikmenimis jas būtų galima keisti? 3. Surašykite svetimybių atitikmeni...

Kita, lietuvių kalba
2012-01-15 08:03:19

Testas gali būti naudojamas patikrinti lietuvių kalbos žinias: raidžių įrašymas, rašybos aiškinimas, žodžio ir sakinio dalys, morfologinis nagrinėjimas.

Kita, lietuvių kalba
2011-03-27 12:29:03

Aš pasirinkau temą "kalba" ,o potemę "Vieni kalba – kiti plepa". Nors žodžiai kalbėjimas ir plepėjimas turi vienodą prasmę, tačiau reikšmė – ne ta pati. Kalba yra vienas iš didžiausių žmogaus turtų. Be kalbos negalėtu...

Kita, lietuvių kalba
2010-12-06 12:59:46

Auklėjamosios veiklos planas metams. 1. Charakteristika. 2. Auklėjamieji tikslai 3. Auklėjamosios veiklos organizavimas 4. Individualus darbas su mokiniais 5. Bendradarbiavimas su klasėje dirbančiais mokytojais 6. Ben...

Kita
2009-05-31 05:24:50

Kas tai yra daugiakampis? Daugiakampis. Kas tai yra geometrinė figūra? Daugiakampių erdvinių figūrų atradimas gamtoje. (Daugiakampis – erdvinė figūra turinti daug kampų. Figūra, kurios gretimos atkarpos nėra vienoje t...

Kita, matematika
2009-05-11 10:47:47

* Formulės * Greitis * Laikas * Poslinkis * Projekcija koordinačiu ašyje *Grafinis tolyginio tiesiaeigio judėjimo vaizdavimas * Greičio grafikas * Poslinkio grafikas * Judėjimo grafikas (Šis darbas gali buti pnaudotas...

Kita, fizika
2009-01-15 10:53:38

Lotyniškos sentencijos. 1. Ab uno disce omnes (Vergilius) – Iš vieno spręsk apie visus. 2. Amat victoria curam (Catullus) – Pergalė mėgsta triūsą. 3. Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk vieš...

Kita, kiti
2008-12-21 14:40:12 komentarai (1)

Poetinę filosofinę dramą "Kainas" 1821 metais parašė garsiausias anglų romantikas Džordžas Noelis Gordonas Baironas. 1986 metais 133 puslapių knygą išleido leidykla "Šviesa". Iš anglų kalbos išvertė Agnė Iešmantaitė. ...

Kita, lietuvių kalba
2008-11-25 07:12:13 komentarai (1)

Labas mama, jau pamiršau, kada tau rašiau. Praėjo daug laiko nuo tos dienos, kai mes nuoširdžiai kalbėjomės, kai paskutinį kartą tu mane lyg mažą vaiką laikei paėmusi už rankos ir nenorėjai paleisti, nors reikėjo. Ar ...

Kita, lietuvių kalba
2008-04-25 10:38:12