Religija

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Budizmo Samprata. Budos mokymas. Budizmo šakos. Istorinė budizmo raida. Doktrinos pagrindas. Šiuolaikinis budizmas. Budizmo organizacijos. (Ms PowerPoint)

Religija
2010-09-29 11:01:11

Gyvybė... Gyvenimas... Nuopuoliai ir džiaugsmas...Ir dar visa gausybė žodžiu kurie telpa į mūsų gyvenimo esme. Gyvenam tik karta, tai po gi ir gyvybe gauname tik vieną kartą. Ji – kartais tokia gležna, it katik gimęs ...

Rašinys, religija
2008-05-12 13:32:38

Studiju paketas... Įvadas. Sektos koncepcija. Sektantizmas. Religija postmodernioje visuomenėje. Naujojo religingumo samprata. Visuomenės ir asmens krizių įtaka sektų atsiradimui ir asmens įstojimui į sektas. Kokie te...

Konspektas, religija
2007-11-26 13:53:05

Garbinimo prasmė dažnai miglota, nes neteisingai suprantama jo esmė. Žodis "garbinti" gali reikšti, kaip parašyta žodyne, "nusilenkti ir pagerbti Dievą (duoti pagarbą Dievui)". Tačiau šis apibrėžimas neperteikia visa ...

Analizė, religija
2006-10-13 06:42:02

KAS YRA ISLAMAS? PENKI ISLAMO PRINCIPAI. PAGRINDINĖS TIKĖJIMO DOGMOS. KAIP TAPTI MUSULMONU? MOTERŲ PADĖTIS ISLAME. Viskas po lygiai, išskyrus meilę....(APIMTIS 8 PSL)

Referatas, religija
2006-10-10 09:47:13

Romėnų religija politeistinė religija, išsivysčiusi greičiausiai iš indoeuropiečiams būdingų dangaus su jo atmosferiniais reiškiniais ir ugnies kultų. Svarbiausias pirmykštės romėnų religijos bruožas – tikėjimas beasm...

Referatas, religija
2006-02-09 11:09:56 komentarai (1)

TURINYS: Budizmo atsiradimas. Legenda apie Buda. Budizmo doktrinos pagrindai. Pirmosios budistu bendruomenes. Mahajanos budizmas. Budizmo vaidmuo Indijos istorijoje. Budizmas Kinijoje. Cian–budizmas. Budizmas ir kinu ...

Rašinys, religija
2006-01-16 08:40:46

Rašinyje nagrinetos temos: "Religinio gyvenimo pakraštėje","Šiuolaikinio satanizmo gimimas","Ateistinis ir teistinis","Satanizmo apraiškos Lietuvoje".Jei kam dar reikės apie satanizmą,parašykite į aushrycia@one.lt.tur...

Rašinys, religija
2006-01-10 11:44:00

Daugeliui žmonių bažnyčia – tai pastatas, kur krikščionys renkasi garbinti Dievo. Kiti ją laiko institucija, atliekančia krikšto, jungtuvių, laidotuvių ir kitas apeigas. "Religinis menas savo prigimtimi yra skirtas žm...

Referatas, religija
2005-10-23 10:52:52

Istorinėmis knygomis (gr. historika biblia, lot. libri historici) krikščionių tradicijoje vadinama dvylika ST knygų. Pirmoji šių knygų grupė – Jozuės ir Teisėjų knygos, Samuelio pirma, Samuelio antra, Karalių pirma ir...

Referatas, religija
2005-02-03 04:55:49