Psichologija

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Apie autizmą. Istorija. Statistika. Autizmo pastebėjimas. Gydymas. (Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio išsivystymą ar šio vystymo...

Namų darbas, psichologija
2014-10-23 07:21:44

Įvadas. Atminties apibrėžimas ir praeitis. Atminties procesai. Atsiminimo būdai. Atminties struktūros. Užmiršimo veiksniai ir dėsningumai. Disociacinė amnezija. Įsiminimo veiksniai. Atminties produktyvumą įtakojantys ...

Referatas, psichologija
2010-12-27 14:42:27

Įvadas. Bendravimas. Bendravimo aspektai. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Bendravimo svarba vadybininko profesinėje veikloje. Vadovavimas – svarbiausioji vadybos funkcija. Vadovo kalba. Vieša kalba. ...

Referatas, psichologija
2010-03-17 17:41:42

Įvadas. Nepasitikėjimas savimi. Veiksniai lemiantys žmogaus nepasitikėjimą savimi. Tėvai. Aplinka. Charakteris. Nesėkmingos pastangos. Pasitikėjimas savimi. Kodėl jis svarbus? Nepasitikinčio savimi žmogaus savybės ir ...

Referatas, psichologija
2010-03-05 15:01:24

Įvadas. Asmenybė. Kas sudaro asmenybės struktūrą? Asmenybės raida. Psichoanalitinės teorijos. Psichoanalitinė asmenybės samprata. Išvados. Naudota literatūra.

Referatas, psichologija
2010-02-09 11:47:43

Turinys. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Bendras apibūdinimas. Cholerikas. Sangvinikas. Flegmatikas. Melancholikas. Kaip pažinti? Tinkamas partneris. Sveikata ir temperamentas. Šių laikų psichologija. Kaip bendrauja ekst...

Psichologija
2010-01-08 14:32:10

Įvadas. Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Žodinio bendravimo būdai. Bendravimas raštu. Neverbalinio bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Apranga ir išvaizda. Prisiliet...

Referatas, psichologija
2010-01-02 08:24:02

Įvadas. Mąstymas. Mąstymo rūšys. Mąstymo ypatybės. Pagrindinės mąstymo operacijos. Socialinė mąstymo prigimtis. Kalba. Kalbos sandara. Kalbos raida. Gyvūnų kalba. Kalba mąstymo procese. Mąstymas be kalbos. Mąstymas ir...

Referatas, psichologija
2009-12-15 10:56:21

Įvadas. Darbo tikslas Poreikių tyrimas. Interesų tyrimas. Mokymosi motyvacijos tyrimas. Išvados. Literatūros sąrašas. (Šiame laboratoriniame darbe susipažinsime su besiformuojančiais vaiko poreikiais, jo interesais, i...

Laboratorinis, psichologija
2009-11-26 06:53:09

Įvadas. Asmenybės ir elgesio sutrikimai. Neuroziniai sutrikimai. Valgymo sutrikimai. Neorganiniai miego sutrikimai. Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai. Nuotaikos sutrikimai. Šizofrenija, šizotipinis ir kl...

Referatas, psichologija
2009-06-06 12:03:56