Interpretacijos

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Romualdas Granauskas – XXA. Prozininkas, dramaturgas ir eseistas, priklausantis tai pačiai prozininkų kartai kaip B. Radzevičius, J. Aputis, B. Vilimaitė. Tai panašaus amžiaus, panašios literatūrinės patirties rašytoj...

Interpretacija, lietuvių kalba
2012-03-22 10:52:55

Jonas Aistis – poetas neoromantikas. Jo lyrika priklauso klasikos tradicijai, siekia harmonizuoti žmogaus ir pasaulio santykius, yra susijusi su tikrove. Kartu ji yra sukurta tikrovė, gyva iš savęs pačios. Jo kūryboje...

Interpretacija, lietuvių kalba
2011-05-11 10:26:48

Įvadas. Nedarbo tipai. Nedarbo priežasčių analizė. Nedarbo pasekmės. Ekonominės nedarbo pasekmės. Socialinės nedarbo pasekmės. Nedarbo pasekmių traktavimas. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltiniai.

Interpretacija, ekonomika
2010-09-03 09:28:15

Justinas Marcinkevičius – XX a. antrosios pusės lietuvių prozininkas, dramaturgas, vertėjas ir poetas. Jo poezijos centre – tėvynė, gimtoji kalba, tikėjimas, meilė, pareiga, gamta. Iš gausaus autoriaus literatūrinio p...

Interpretacija, lietuvių kalba
2010-04-26 12:33:16

Marcelijus Martinaitis – XX a. antrosios pusės ir pabaigos lietuvių poetas. Jo kūryba labai įvairi, aprėpianti daug temų, nuspalvinta modernizmo atspalviu, tačiau per daug nenutolusi nuo žemdirbiškosios pasaulėjautos....

Interpretacija, lietuvių kalba
2010-03-22 10:42:12 komentarai (1)

Romualdas Granauskas – XX a. lietuvių prozininkas, dramaturgas. Rašęs nemažai novelių, apsakymų, pjesių. Romualdas Granauskas kaip ir Juozas Aputis vertino kasdienybę, ją pakylėja iki ritualo. Menininkai vaizduoja mum...

Interpretacija, lietuvių kalba
2010-03-21 17:46:02

Bitė Vilimaitė – XXa. II pusės lietuvių rašytoja, ryškiausia lakoniškos novelės kūrėja. Svarbiausios temos – šiuolaikinės šeimos byrėjimas, vienatvė, nykstantis meilės jausmas. Namai neberodomi kaip vertybių saugykla,...

Interpretacija, lietuvių kalba
2010-03-21 17:43:05

Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltų rožių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą... <...>Šatrijos Raganos sakinyje įbrėžta dvasios vyksmo linija. Vyksmo, ne įvykio. Lėta, tarsi šalutinio veiksmo pradžia: "Raudon...

Interpretacija, lietuvių kalba
2010-03-09 12:16:41

Vytautas Mačernis – vienas jaunųjų rašytojų, gyvenusių pokario laiku. Nors jis nepatyrė išeivio likimo, tačiau yra priskiriamas žemininkų kartai, dėmesį savo kūryboje skyrusiai gyvenimo prasmės žemėje ieškojimo, namų ...

Interpretacija, lietuvių kalba
2010-03-05 12:14:21

Vincas Krėvė – Mickevičius – prozininkas ir dramaturgas savo raštais gaivinęs Lietuvos valstybingumo idėją. Svarbiausias jo kūrinys – istorinė keturių dalių drama "Skirgaila". Tai labiausiai vakarų dramos kanonus atit...

Interpretacija, lietuvių kalba
2010-02-24 08:02:30 komentarai (1)