Fizika

Rašiniai, referatai, konspektai, analizės, verslo planai, kursiniai, prezentacijos, kiti rašto darbai.

Elektomagnetinis poveikis žmogaus organizmui. Žmonių organizmą veikia ir elektromagnetiniai laukai. Buitinės aparatūros poveikis. Elektros srovės poveikis ir elektrinės saugos priemonės. Statinių elektros krūvių povei...

Referatas, fizika
2009-12-05 07:12:09

Įvadas. Radijo istorija. Technikos naujovės, padėjusios atsirasti radijo transliacijai. Radijo transliacija. Radijo perdavimo ir priėmimo principai. Radijo priėmimas. Bendros radijo bangų savybės. Radijo bangų sklidim...

Referatas, fizika
2009-11-08 10:24:15

Turinys. Baigiama pasiruošti termobranduolinės reakcijos. Gigantiškas lazeris atvers naują branduolinės energetikos puslapį. Pagal galingumą lazeriai jau gali būti klasifikuojami kaip ginklai. JAV kuria lazerinį–plazm...

Referatas, fizika
2009-10-28 16:44:04

Įvadas. Žmogaus akis, jos sandara. Akies sandara. Akis – optinė sistema. Akies ydos, jų korekcija. Trumparegystė. Toliaregystė. Astigmatizmas. Akiniai. Išvados. Literatūra.

Referatas, fizika
2009-10-19 02:55:55

Tikslas: išmatuoti kūno (strypo su pasvaru) inercijos momentą. Priemonės: matavimų stendas, kurį sudaro metalinis strypas, pakabintas ant plieninės vielos, ir pasvarai, sekundometras, slankmatis, kūnai kurių inercijos...

Laboratorinis, fizika
2009-10-05 14:26:44

Darbo tikslas: Išnagrinėti Žemės magnetizmą ir išmatuoti Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliąją komponentę. Darbo užduotis: Nustatyti Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliąją komponentę.

Laboratorinis, fizika
2009-05-26 18:00:17

Darbo tikslas: Susipažinimas su lazerių veikimu ir jų panaudojimas difrakcijos ir interferencijos reiškiniams tirti. Darbo užduotis: Išmatuoti lazerio skleidžiamos šviesos bangos ilgį, išnagrinėti difrakcijos vaizdą n...

Laboratorinis, fizika
2009-05-26 17:53:35

Įvadas. Šviesos diodai. LED indikatoriai. Švieslentės. Išvados. Naudota literatūra. (Atsiradus naujai didelio ryškumo spalvotų šviesos diodų technologijai, didelių gabaritų video ekranai tapo puikia lauko reklamos pri...

Referatas, fizika
2009-05-11 06:10:33

Darbo užduotis. Patikrinti sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinį dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercijos momentą. Teorinio pasirengimo klausimai. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinis dėsnis. Kūno inercijos mome...

Laboratorinis, fizika
2009-03-08 12:28:22

Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Gautų rezultatų lentelė. Išvados. Literatūra. (Darbo užduotis. Išmokti matuoti slankmačiu, mikrometru, sverti svarstyklėmis, nustatyti tiesi...

Laboratorinis, fizika
2009-03-04 11:26:18